• Terug

Cursus Verzuim onder de Duim (online)

5 oktober 2021 (10:00 uur) tot (16:00 uur)

Iedere werkgever heeft te maken met ziekteverzuim binnen de organisatie en weet dat daar kosten aan verbonden zijn. De verplichtingen én ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving leiden regelmatig tot veel vragen: wat is de status van de aankondigingen in het regeerakkoord? Hoe benut u de (wettelijke) verplichtingen bij verzuim voor een (financieel) gezonde toekomst? En welke mogelijkheden zijn er om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid? In één dag geven we u antwoord op deze en al uw andere vragen.

Aanmelden

Inhoud

De cursus 'Verzuim onder de Duim' richt zich op de mogelijkheden van de werkgever om verzuim te beperken, de uitkeringen waar werknemers recht op hebben en de rol van werkgever en werknemer bij beperking van het verzuim. We voorzien u van alle actuele en noodzakelijke kennis. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om uw specifieke vragen of praktijkvoorbeelden aan ons voor te leggen. 

Onderwerpen

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Poortwachterverplichtingen
  Wat zijn uw minimale verplichtingen en hoe kunt u deze verplichtingen aangrijpen om uw verzuim te beheersen? 
 • Ziektewet
  Sinds de invoering van de BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) zijn de kosten van verzuim voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan toegenomen. Welke mogelijkheden heeft u om de verzuimkosten van deze groep beheersbaar te houden? 
 • WIA
  Na 104 weken van ziekteverzuim, komt uw (ex)werknemer mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Hoe wordt deze berekend en wat zijn de mogelijkheden om ook deze kosten beheersbaar te houden? 
 • Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA
  Eigenrisicodragerschap kan voor uw organisatie (financieel) interessant zijn. Wat zijn de verplichtingen die hieruit voortvloeien? 
 • Premiedifferentiatie
  Zolang u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet of voor de WGA, betaalt u een gedifferentieerde premie. Hoe wordt dit premiepercentage berekend? 
 • Duurzame inzetbaarheid
  U krijgt handvatten om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, juist op het vlak van gezondheid en vitaliteit. Ook wordt gekeken wat de collectieve zorgverzekeraar of inkomensverzekeraar hierin kan betekenen.

Uiteraard heeft u tijdens de cursus meer dan genoeg mogelijkheden om uw eigen cases in te brengen.

Waarom deze cursus?

 • In één dag op de hoogte van alle relevante informatie rondom zieke medewerkers voor u als werkgever, HR-professional of financieel (mede)verantwoordelijke.
 • Informeel en praktijkgericht.
 • Maximaal 8 deelnemers, dus voldoende mogelijkheid tot het stellen van uw vragen.
 • Specialist Gezondheidsmanagement Tjeerd den Oudsten is uw docent.
 • Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname van de Schouten Zekerheid Academy.

Praktische informatie

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 249,- exclusief btw per persoon, inclusief lunch en certificaat.

Tijd & data

De cursus wordt gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Locatie

De online cursus wordt gehouden via Microsoft Teams. U ontvangt tijdig van ons een link om aan de cursus deel te nemen. Vereist hiervoor is een computer met Microsoft Teams, een microfoon en eventueel een webcam. 

Tjeerd den Oudsten Teamleider/Specialist Schadelastbeheersing
Bel 010 - 288 45 07 Stel een vraag Tjeerd den Oudsten op LinkedIn
Wat is mijn reistijd?