News - "Goudeerlijk"

"Goudeerlijk"

De discussie tussen de pizzabezorger en mijn zoontje was vermakelijk. De bezorger had te weinig wisselgeld en kwam daarom terugrijden voor tien euro. Maar het was maar vier euro volgens mijn zoon en die weigerde categorisch het tientje aan te nemen. Uit wanhoop legde de bezorger het papiergeld maar op de deurmat en liet mijn zoon verbaasd én enigzins gepikeerd achter. Goudeerlijk, het bestaat dus toch.

Voor een goede relatie tussen een klant, de verzekeraaren de verzekeringsmakelaar is vertrouwen de basis. Hetuitgangspunt is dat klanten de waarheid vertellen. Eerder onderzocht het Verbond van Verzekeraars deomvang van de fraude in Nederland en het blijkt dat12% van de Nederlanders erkent te frauderen metverzekeringen. Als gevolg van oplichting verliezenschadeverzekeraars jaarlijks 1 miljard euro. Het doetje afvragen wat er in de tussentijd is gebeurd met diekinderlijke goudeerlijkheid?

Natuurlijk zitten verzekeraars niet op hun handen.Nederlandse verzekeraars voerden namelijk hetafgelopen jaar maar liefst 27.257 incidentonderzoekenuit, waarbij 10.001 – 20% méér dan het jaar ervoor- fraudeurs werden gepakt. Persoonsgegevens vanfraudeurs worden door aangesloten verzekeraars in hetCentraal Informatie Systeem opgenomen. Fraudeurskunnen bij andere verzekeraars niet gemakkelijk een(nieuwe of andere) verzekering afsluiten. En dat allesvoor die nieuwe zonnebril van 100 euro.

Gelukkig maken fraudeurs het verzekeraarsvaak kinderlijk eenvoudig om fraude aan tetonen. In het kader van goudeerlijk: wat dacht uvan de verzekerde die een beroep doet op zijnaansprakelijkheidsverzekering met de melding dat hijper ongeluk de gouden ketting van zijn beste vriend ineen afvalcontainer heeft gegooid?De afvalcontainer zou dezelfde zaterdag nog zijngeleegd en daardoor zijn verdwenen. De doortastendeverzekeraar weet echter eenvoudig te achterhalen datde betreffende gemeente op zaterdag helemaal geencontainers leegt...

Maar een vrouw die de verzekering van haarwerkgever wilde oplichten, spant toch wel de kroon.Ze vergat namelijk dat haar bureau recht onder eenbeveiligingscamera stond. Nietsvermoedend zit zete werken als uit het plafond een mondstuk van desprinklerinstallatie naar beneden komt en achter haarbeeldscherm op het bureau landt. Even is ze verbaasd,maar dan kijkt ze om zich heen, pakt de sprinklerkop enslaat zichzelf er hard mee op haar voorhoofd.In plaats van dat de vrouw een som geld kreeg, werdze opgepakt voor verzekeringsfraude. En sloeg zezich weer voor de kop, omdat de politie de beeldenonline zette, zodat de 88% goudeerlijke Nederlanderswederom kunnen zien dat eerlijk het langst duurt.

Column in Friends in Business. Bekijk deze en alle andere columns van Wilco de Haan in het Rotterdamse zakenmagazine.

Datum van publicatie: 26 februari 2018