News - Wordt 2014 ook een mager calamiteitenjaar?

Wordt 2014 ook een mager calamiteitenjaar?

De schade als gevolg van natuurrampen en andere door menselijke fouten veroorzaakte schades was vorig jaar relatief aan de lage kant. Uit de jaarlijkse Sigma Study van herverzekeraar Swiss Re komt naar voren dat wereldwijd verzekeraars vorig jaar 32,6 miljard euro uitkeerden aan gedupeerde particulieren, bedrijven en instellingen. Dat is 44,4% minder dan de 58,8 miljard euro in 2012.

Van de verzekerde schade was het overgrote deel (26,8 miljard euro) weergerelateerd en de resterende 6,2 miljard euro het gevolg van door menselijk falen veroorzaakte calamiteiten. Ook de economische schadelast viel vorig jaar beduidend lager uit dan gemiddeld: 101,5 miljard euro, 29,5% minder dan de 142 miljard euro in 2012 en ook lager dan de gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar van 137,7 miljard euro. Er vielen vorig jaar bij calamiteiten wel meer dodelijke slachtoffers (26.000) dan de 14.000 in 2012.

Grootste calamiteit in Europa

In vergelijking met voorgaande jaren is het opmerkelijk te noemen dat de grootste calamiteit, zowel wat de economische als de verzekerde schade betreft, zich voordeed in Europa. De overstromingen die in mei midden-Europa teisterden veroorzaakten voor bijna 12 miljard aan schade aan burgers en bedrijven in met name Duitsland en Tsjechië, waarvan bijna 3 miljard euro voor rekening van verzekeraars kwam. De op een na grootste economische schade was het gevolg van de tyfoon ‘Haiyan’ in o.m. de Filipijnen: bijna 9,1 miljard euro waarvan bijna 1,1 miljard euro aan verzekerde schade. Hierbij vonden maar liefst 7.500 personen de dood of werden vermist.

Europa komt in de Top-10 aan verzekerde calamiteiten nog twee keer voor. Op de tweede plaats de hagelstormen in Duitsland en Frankrijk (juli) die de verzekeringsindustrie 2,75 miljard euro kostten en 3,48 miljard euro aan economische schade met zich meebrachten. Verder staan op plaats 7 de storm ‘Christian’ die in oktober met name veel schade veroorzaakte in Duitsland en Denemarken en een schade veroorzaakte van ruim twee miljard euro, waarvan de helft verzekerde schade betrof. De grootste enkelvoudige calamiteit buiten Europa voor verzekeraars waren de overstromingen in juni in Canada – het gebied rond Calgary en Alberta – als gevolg van overvloedige regenval gedurende zes dagen achtereen: 1,38 miljard euro, terwijl de economische schade 3,4 miljard euro bedroeg.


De tien grootste natuurrampen in 2013 voor verzekeraars

  • De overstromingen in midden-Europa in mei (w.o. Duitsland en Tsjechië): verzekerde schade 2,97 miljard euro/economische schade 11,96 miljard euro; 
  • Hagelstormen in juli in Duitsland en Frankrijk (2,75 miljard euro/3,48 miljard euro); 
  • Overstromingen in Canada, juni (1,38 miljard euro/3,48 miljard euro); 
  • Verschillende zware stormen en tornado’s in de VS, mei (1,3 miljard euro/2,17 miljard euro); 
  • Zware stormen, tornado’s en hagelstormen in de VS, maart (1,16 miljard euro/1,59 miljard euro); 
  • Typhoon ‘Halyan’ in met name Philipijnen, november (1,09 miljard euro/9,56 miljard euro); 
  • Storm ‘Christian’ in o.a. Duitsland en Denemarken, oktober (1,09 miljard euro/2.03 miljard euro) 
  • Verschillende tornado’s en onweer- en hagelstormen in de VS, mei (1,01 miljard euro/203 miljard euro); 
  • Winterstormen, hevige regenval, gladheid, tornado’s in VS, april (870 miljoen euro/1,16 miljard euro); 
  • Tyfon ‘Fitow’ in China en Japan, september (800 miljoen euro/7,46 miljard euro).

Klimaatverandering

Het Sigma Study-rapport heeft dit jaar een speciaal hoofdstuk gewijd aan ‘climat change’. Daarin wordt gesteld dat de gemiddelde wereldwijde stijging van de temperaturen zal leiden tot een toename van het aantal weergerelateerde calamiteiten, zowel wat de frequentie, intensiteit als gemiddelde duur betreft. Volgens de Sigma Study zal de klimaatverandering in de VS alleen al voor de Golf van Mexico kunnen leiden tot een economische schade door weergerelateerde calamiteiten (orkanen , stormen etc.) van 15,5 miljard euro per jaar in 2030.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het SchadeMagazine.

Datum van publicatie: 8 juli 2014