News - Directie Schouten Zekerheid legt beroepseed af

Directie Schouten Zekerheid legt beroepseed af

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland,hebben 477 leden collectief de beroepseed ‘regeling eed of belofte financiële sector’ afgelegd.

Ook de beleidsbepalers van Schouten Zekerheid - Robvan Os, Eric Kreft en Roelof van Woerden – waren aanwezig en hebben de eedafgelegd. Met deze actie wilde Adfiz een statement maken en laten zien datfinancieel dienstverleners het klantbelang in hun hart dragen.Met de eed beloven de aanwezigen onder andere integer en zorgvuldig te werken.

Mijlpaal

Volgens ministerDijsselbloem (Financiën), die ook aanwezig was op de bijeenkomst, vergt dat niet alleen inzet, maar vooral ook inzicht: “Inzicht in je eigen doen en laten. Je belooft iets en dan moet je hetvervolgens ook wel echt gaan doen. Je zult je geregeld moeten afvragen of jenog op de goede weg bent en je oren open moeten houden voor kritiek. De eedweerspiegelt een manier van werken."Het afleggen van de eed is voor de financiële sector de eerste stap op weg naar het terugwinnen vanhet vertrouwen van de samenleving en van de klant. Minister Dijsselbloem noemde de collectieveactie een ‘mijlpaal’. “U laat zien waar de financiële sector voor staat en waarde klant u op aan kan spreken.”

Datum van publicatie: 14 januari 2013