News - Nieuwe Wet werk en zekerheid: moet u als werkgever nu opzeggen, aanzeggen of allebei?

Nieuwe Wet werk en zekerheid: moet u als werkgever nu opzeggen, aanzeggen of allebei?

Een meerderheid van de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel "Wet Werk en Zekerheid". Eén van de wijzigingen die per 1 januari 2015 van kracht wordt is de invoering van een aanzegtermijn voor tijdelijke contracten.

Vanaf deze datum bent u verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer de werknemer schriftelijk te berichten of en onder welke voorwaarden deze wordt verlengd. Dit hoeft niet gemotiveerd, dus zet in uw administratie een standaard aanzegging klaar. Doet u geen aanzegging, dan is de sanctie een maand salaris (bij niet tijdige aanzegging pro-rata). De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen. Deze wijziging wordt overigens direct van toepassing op alle tijdelijke contracten die aflopen na 1 januari 2015!

Het is toegestaan om al direct bij indiensttreding aan de werknemer te melden dat u de arbeidsovereenkomst niet zult verlengen. De werknemer weet dan ook meteen dat hij moet blijven solliciteren.

Aanzeggen of opzeggen?

Let op dat u moet aanzeggen in plaats van opzeggen. Opzeggen van een arbeidsovereenkomst kan alleen in die gevallen dat UWV een ontslagvergunning heeft verleend. Denk hierbij aan ontslag door bedrijfseconomische redenen.

Op 8 en 10 juli 2014 organiseerde Schouten Zekerheid weer een ontbijtsessie, waarin ook de Wet Werk en Zekerheid verder werd toegelicht. Op deze pagina kunt u de hand-outs opvragen.

Datum van publicatie: 16 april 2014