News - Voorkom vuurwerkschade met deze praktische tips

Voorkom vuurwerkschade met deze praktische tips

Ieder jaar is het weer raak: vuurwerkschade. Tijdens de jaarwisseling 2016 – 2017 bedroeg de totale schade circa 11 miljoen euro. Naast schade aan gebouwen, auto’s of opgeslagen goederen, is er vaak ook sprake van emotionele schade. Schouten Zekerheid zet voor u een aantal tips op een rij om vuurwerkschade tot een minimum te beperken.

Uit onderzoek blijkt dat de schadelast bij bedrijven op 1 januari bijna vijf keer hoger is dan gemiddeld op een andere dag. Dit is te wijten aan vuurwerkschade en vernielingen die tijdens de jaarwisseling plaatsvinden. Denk aan de vuurwerkschade in Roosendaal in 2013, waarbij vuurwerkbommen onder andere een rijwielzaak vernielden. Of de brand in het Creatief Centrum Nijmegen van december 2015, dat door vuurwerkschade maandenlang onbruikbaar is. Zeer verstandig dus om maatregelen te treffen met de jaarwisseling. Onderstaande tips bieden u hierbij handvatten.

1. Sluit ramen en deuren goed af

Wellicht een open deur, maar één die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien: sluit al uw ramen en deuren goed af. Laat ramen niet op de kiepstand staan. Het is dan wel erg makkelijk hier vuurwerk naar binnen te gooien.

2. Sluit brieven- en postbussen af

Een relatief gemakkelijke manier om vuurwerkschade te voorkomen, is brieven- en postbussen af te sluiten. Op deze manier kan er geen vuurwerk bij uw gebouw naar binnen worden gegooid en kan dit dus ook geen brand veroorzaken.

3. Zet afvalcontainers binnen of doe ze op slot

Een afvalcontainer is dé plek waar één rotje een brand kan veroorzaken. En deze brand kan dan snel overslaan op uw bedrijfspand of dat van uw buren. Zorg dus dat afvalcontainers goed op slot zitten of zet ze binnen.

4. Laat buiten geen brandbaar materiaal slingeren

Dozen, banden, ander verpakkingsmateriaal: het slingert zomaar rond op uw terrein terwijl veel van deze materialen zeer brandbaar zijn. Zorg er voor dat al dit materiaal voor niemand toegankelijk is. Aan te raden is om geen opslag van brandbare goederen binnen een afstand van 10 meter van de gebouwgevels op te slaan.

5. Sla houten pallets binnen op

Vuurwerk kan via houten pallets gemakkelijk brand veroorzaken, die over kan slaan op uw bedrijfspand of dat van de buren. Sla deze pallets daarom binnen of op zorg dat ze in een omgeving staan waar ze geen directe schade aan kunnen richten.

6. Zorg voor automatische verlichting en/of cameratoezicht bij uw bedrijfsgebouw

Zeker aan te raden bij afgelegen bedrijven en bedrijfsterreinen. Goede verlichting schrikt mensen af die vuurwerk afsteken. Daarnaast kunt u met cameratoezicht snel ingrijpen mocht er toch brand ontstaan. Camerabeelden kunnen ook helpen bij het opsporen van eventuele daders.

7. Parkeer auto’s en vrachtwagens binnen of op een bewaakt, afgesloten terrein

Zorg ervoor dat niemand bij uw wagenpark kan komen: een rotje in een uitlaat kan een hoop schade veroorzaken. Door het wagenpark ontoegankelijk te maken voorkomt u vuurwerkschade.

Toch schade in de bedrijfssfeer?

Ondanks al deze preventieve maatregelen kan het toch voorkomen dat uw bedrijf te maken krijgt met vuurwerkschade. Wat gebeurt er dan?

  • Wanneer een brand op uw bedrijf ontstaat, schakelt de brandweer bij de eerste alarmering direct Stichting Salvage in, welke een coördinator aanstelt. Deze zal eerste hulp aan gedupeerden verlenen en proberen de schade zo veel mogelijk te beperken. Denk hierbij aan het afdekken van zaken of het inschakelen van een reconditioneringsbedrijf.
  • Maak zo snel mogelijk melding van de schade bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Is dit Schouten Zekerheid? Bel ons dan op het noodnummer 010 – 288 44 44. Schouten Zekerheid biedt u een persoonlijke schadebehandelaar die u stap voor stap bij het schadeproces begeleidt. Deze beoordeelt of een expert of een contra-expert ingeschakeld moet worden, neemt contact op met een eventueel aansprakelijke partij en neemt voor u het hele (schade)proces uit handen. Wel zo makkelijk! 
Tot slot en wellicht ten overvloede: op oudejaarsdag mag vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 02.00 uur ’s nachts vuurwerk afgestoken worden. Het is maar de vraag of een ieder zich hieraan houdt. Zorg dus dat u tijdig eventuele maatregelen getroffen hebt.Datum van publicatie: 28 december 2014