News - "We besteden meer tijd aan het uitzoeken van onze smartphone dan aan ons pensioen.”

"We besteden meer tijd aan het uitzoeken van onze smartphone dan aan ons pensioen.”

Hans Huizing geeft samen met Vincent van Dijk leiding aan de afdeling Employee Benefits van Schouten Zekerheid. Hij houdt zich bezig met alle arbeidsvoorwaardelijke verzekeringen. Maar door alle veranderingen krijgen pensioenen op dit moment de meeste aandacht.

Met zijn mensen adviseert Hans Huizing bedrijven over alle verzekeringen die met personeel te maken hebben. De laatste tijd krijgt hij veel vragen over pensioenen. Niet zo vreemd, want er verandert veel voor klanten. Voor Schouten Zekerheid is dit positief. “We zijn op dit moment heel actief met onze klanten bezig en krijgen de kans om onze waarde als adviseur te laten zien. Daarnaast biedt het ons veel mogelijkheden om nieuwe klanten te werven. We geven onder meer pensioenworkshops, cursussen en kennissessies.”

Besparingsactie

De veranderingen zelf stemmen Hans Huizing minder vrolijk. “Het is niet meer dan een besparingsactie. Mensen mogen minder opbouwen, er worden daardoor minder premies betaald en dus is er meer belastbaar inkomen.” Dat veranderingen onontkoombaar waren, beaamt hij. “We worden steeds ouder. De financiële zekerheid is verslechterd, de overheid zoekt naar besparingsmogelijkheden en jongeren willen gewoonweg niet steeds meer betalen voor hun oudere collega’s, terwijl het onduidelijk is of ze zelf wel een pensioen overhouden.”

Te weinig zicht op pensioen

De veranderingen hebben als gevolg dat mensen minder pensioen opbouwen. Vaak minder dan ze eigenlijk zouden willen. “Er zijn veel producten denkbaar die mensen helpen om hun doelen te bereiken. Om aanvullend te sparen, bijvoorbeeld. Maar verzekeraars zouden in ieder geval tools moeten ontwikkelen die mensen meer inzicht geven.” Want daar zit volgens Hans Huizing het grootste probleem: we hebben te weinig zicht op onze pensioenen.“Hoeveel pensioen moet je opbouwen? Wat wil je bereiken? Welk doel moet je jezelf stellen? Bijna niemand heeft een duidelijk beeld. En als mensen al een idee hebben over wat hun te wachten staat, is het slechts een momentopname. Een jaar later is er weer veel veranderd. Dat heeft als gevolg dat doelen vaak aangepast worden aan de opbouw in plaats van andersom. Dat zou niet zo moeten zijn.“

Low interest

Als je mensen meer inzicht wilt geven in hun pensioen, moeten ze zich er eerst voor interesseren. En dat blijkt lastig. “Het product wordt niet gewaardeerd. We besteden meer tijd aan het uitzoeken van een nieuwe smartphone dan aan ons pensioen, terwijl je daar heel wat meer geld voor betaalt. Als je er al iets over hoort, is het meestal negatief nieuws en vaak heel ingewikkeld. Dat komt ook door de overheid. Eerst maken ze bijvoorbeeld pensioenopbouw boven een ton onmogelijk, en dan komen ze met allerhande maatregelen ter compensatie. Minder regels zou beter zijn.”“Verzekeraars zouden tools moeten ontwikkelen die meer inzicht geven.”

Betrokkenheid verhogen

Is het mogelijk om mensen meer te betrekken bij hun pensioen? Verzekeraars denken dit op te lossen met communicatie. Maar met de zoveelste brief bereik je niets, vindt Hans Huizing. “Waarom vragen ze mensen niet eens per jaar, bij de storting van de jaarpremie, waar zij het geld het liefst in beleggen? Waarom brengen ze mensen niet periodiek op de hoogte van beleggingsresultaten en het effect op hun doelstellingen? Waarom wordt de verwachte maandelijkse pensioenuitkering niet vermeld op de loonstrook, zodat je dat kan vergelijken met je huidige loon? Met zulke ideeën zou je mensen echt kunnen betrekken bij het pensioen.”

Tot slot zou hij verzekeraars de tip willen geven om vaker met positief nieuws te komen. Om meer feestjes te vieren. “Nu krijgen mensen niet meer dan een simpel briefje op het moment dat ze met pensioen gaan. Waarom geen felicitaties? Dat is een gemiste kans.”

Bron: Zwitserleven

Datum van publicatie: 31 oktober 2014