News - Weet u aan welke eisen uw adviseur moet voldoen?

Weet u aan welke eisen uw adviseur moet voldoen?

Vanaf dit jaar is het nieuwe Wft-stelsel van kracht. Het vak Inkomen heeft zijn eigen beroepskwalificatie gekregen en adviseurs binnen dit vakgebied moeten uiterlijk 31 december 2015 het nieuwe certificaat Wft (PE) Inkomen bezitten om hun vak te kunnen blijven uitoefenen. Dat betekent dat zij moeten slagen voor het examen Wft Inkomen of voor het examen Wft PE plus Inkomen. Bij Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V. hebben een hoop medewerkers inmiddels examen gedaan. Josefien van Rootselaar, HR-manager, vertelt hoe dit geregeld is.

Hoe heeft Schouten Zekerheid zich voorbereid op het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel?

Wij hebben het nieuws hierover vanaf het begin goed in de gaten gehouden en gezamenlijk met ons management en directie besloten hoe wij hier binnen onze organisatie invulling aan geven. Naast de nieuwe Wft-norm hanteren wij onze eigen Schouten Zekerheid-norm, welke nog iets hoger ligt. Wij zijn een kenniscentrum en we vinden dat iedereen die vakinhoudelijk werk verricht, minimaal het bijhorende Wft-diploma moet bezitten. Dit geldt uiteraard ook voor Inkomen. Daarom hebben wij alle adviseurs op dit gebied een training aangeboden. Daarnaast hebben ook de medewerkers die niet direct bij het onderwerp Inkomen zijn betrokken de mogelijkheid gekregen om het nieuwe certificaat te halen.

Wat is de reden dat jullie medewerkers nu al examen hebben gedaan?

Dat zit hem onder andere in het feit dat we willen dat al onze medewerkers (permanent) gekwalificeerd zijn. We willen hiermee uitstralen dat we de beste zijn in ons vakgebied. Daarnaast speelt ook planning een rol. Vóór 2015 moeten nog meerdere Wft PE-sessies gevolgd worden waardoor spreiding noodzakelijk is. 2014 staat dus in het teken van Wft Inkomen. We hebben ons personeel regelmatig geïnformeerd over het nieuwe stelsel en wat zij daarvan kunnen verwachten. Zij hebben een training Wft PE Inkomen bij Enkwest gevolgd als voorbereiding op het examen.

Waarom hebben jullie voor zo’n training gekozen?

Als organisatie vinden wij de diplomering van onze medewerkers belangrijk en ook onze verantwoordelijkheid. Daarom faciliteren wij de opleiding waarmee zij zich hebben kunnen voorbereiden op het examen. Bijkomend voordeel is dat het een positieve invloed heeft op het groepsgevoel. De collega’s bereiden zich met elkaar voor op het examen en delen ervaringen met elkaar.

Hoe zijn de examenresultaten?

Die zijn erg goed! In eerste instantie is 75% geslaagd waaronder zelfs een aantal cum laude (met een 10)! Van degenen die voor het eerste examen niet waren geslaagd hebben de meesten het examen al opnieuw gedaan en zijn alsnog geslaagd. Hiermee hebben we nu een slagingspercentage bereikt van 86%,

Dat zijn zeker positieve cijfers! Hoe zorgen jullie ervoor dat de medewerkers ook permanent actueel blijven?

Onze adviseurs houden zichzelf altijd al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via nieuwsbladen e.d. Daarnaast versturen wij regelmatig nieuwsbulletins binnen de organisatie. Als er actualiteiten zijn die van belang zijn voor klanten, dan organiseren wij kennissessies zoals onlangs bijvoorbeeld over de wijzigingen in de Ziektewet. Onze specialisten zijn vanzelfsprekend zelf goed op de hoogte en informeren tijdens deze sessies ook andere collega’s. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om nog meer structuur aan te brengen in de spreiding van kennis via bijvoorbeeld een vaste leverancier van nieuwsberichten.


Datum van publicatie: 13 juli 2014