News - Wijzigingen pensioenwetgeving 1 januari 2015

Wijzigingen pensioenwetgeving 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe pensioenregels van kracht. Deze hebben opnieuw een beperking van de pensioenopbouw tot gevolg. Daarnaast is het pensioengevende salaris gemaximeerd. Het doorvoeren van deze wijzigingen is inmiddels achter de rug. Heeft u ook de juiste maatregelen voor uw bedrijf getroffen?

De ontwikkelingen op pensioengebied vragen meer en meer inspanningen van de werkgever wat betreft zijn communicatie richting de werknemers. Een aantal belangrijke wijzigingen van het pensioenakkoord 2015 en eventuele oplossingen bespreken we in dit artikel.

Datum van publicatie: 26 januari 2015