News - Dient de exoneratie van de verzekeringstussenpersoon gereglementeerd te worden?

Dient de exoneratie van de verzekeringstussenpersoon gereglementeerd te worden?

Verzekeringstussenpersonen gaan steeds meer over tot het schriftelijk vastleggen van hun werkzaamheden, inclusief een bijbehorende exoneratie (de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden). Collega Arnold van Eijsden heeft hierover een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

Dit artikel gaat over de vraag of voor de verzekeringstussenpersoon sprake is van een bijzondere zorgplicht, of exoneratie daarvan mogelijk is en eventueel nader gereglementeerd dient te worden. Tevens worden de mogelijkheid tot exoneratie voor advocaten en de voor- en nadelen van reglementering besproken.

Het artikel is te lezen in deze pdf.

Bron: A.A.R. van Eijsden, ‘Dient de exoneratie van de verzekeringstussenpersoon gereglementeerd te worden?’, NTHR 2017-2, p. 60-63.

Datum van publicatie: 11 augustus 2017