News - Masterclasses verzuim

Masterclasses verzuim

Per 1 januari 2014 treedt de premiedifferentiatie van de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Dit betekent dat werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract.

De gemiddelde gedifferentieerde premie die werkgevers in 2014 gaan betalen, bedraagt:

  •     0,50% voor vaste werknemers in de WGA (iets lager dan in 2013)
  •     0,34% voor flexibele werknemers in de Ziektewet
  •     0,17% voor flexibele werknemers in de WGA

De premies voor WGA-vast en Ziektewet worden alleen betaald door werkgevers die hiervoor publiek verzekerd zijn bij het UWV en geen eigenrisicodrager zijn. Voor WGA-flex is er nog geen mogelijkheid tot eigen risico dragen: alle werkgevers betalen voor dit onderdeel de publieke premie. De basispremie WIA gaat omhoog naar 5,45%: dit is nu nog 4,65%.

Nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW

De genoemde premies zijn calculatiepremies, dus exclusief kortingen en opslagen. De uiteindelijke premies worden pas duidelijk in de nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW. Hierin worden de bouwstenen beschreven waarmee de gedifferentieerde premies voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex per werkgever worden berekend. Deze nota wordt samen met het Besluit Gedifferentieerde Premie WGA/ZW medio augustus aangeboden aan de Raad van Bestuur van UWV. Publicatie van het Besluit met de vastgestelde premies volgt op 2 september in de Staatscourant. Vanaf die datum is de nota beschikbaar op de website van UWV.

UWV berekent conform het Besluit per werkgever de premie voor het nieuwe premiejaar. Deze percentages worden aan het eind van het jaar voorafgaand aan het premiejaar geleverd aan de Belastingdienst. Deze stuurt vervolgens aan alle werkgevers een beschikking van deze premies.

 

Bron: CS Opleidingen
Datum van publicatie: 15 december 2013