Wat kunt u verwachten van de mkb verzuim-ontzorg-verzekering?

Vanaf 1 januari 2020 kunt er als werkgever voor kiezen uw loondoorbetalingsplicht te verzekeren via de mkb verzuim-ontzorg-verzekering. Hiermee dekt u niet alleen het financiële risico, maar wordt u ook geholpen bij de complexe werkgeversverplichtingen en -taken rondom de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers.

Veel kleine werkgevers worstelen met de verplichtingen bij zieke medewerkers. Als werkgever moet u namelijk twee jaar lang minimaal 70% van het loon van zieke medewerkers doorbetalen. Daarnaast bent u ook nog eens verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en heeft u een re-integratieverplichting. Als blijkt dat u zich onvoldoende heeft ingezet om uw zieke medewerker te laten re-integreren, kan het UWV u een loonsanctie opleggen. Deze boete komt neer op maximaal een jaar extra doorbetaling van het loon.

Moeilijkheden voor kleine werkgevers

Veel mkb'ers ervaren de verplichtingen als erg zwaar en oneerlijk. Zij hebben namelijk dezelfde verplichtingen en kosten als grotere werkgevers, terwijl zij vaak veel minder ervaring hebben met het begeleiden van langdurig zieke medewerkers. Daarnaast zijn de loondoorbetalingskosten makkelijker te dragen door grotere werkgevers en hebben zij ook meer re-integratiemogelijkheden binnen de eigen organisatie. De vele verplichtingen en bijbehorende risico’s leiden er onder andere toe dat kleinere werkgevers minder snel medewerkers in vaste dienst nemen.

Nieuwe verzekeringsoplossing: mkb verzuim-ontzorg-verzekering

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzekeraars de opdracht gegeven de mkb verzuim-ontzorg-verzekering te ontwikkelen. Het doel van deze verzekering is het helpen van werkgevers bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte met een compleet en betaalbaar dienstverleningspakket, waarmee het langdurig verzuim van medewerkers kan worden beperkt. Deze nieuwe verzekering is overigens niet verplicht en bestaande verzekeringsoplossingen op het gebied van verzuim blijven beschikbaar.

De belangrijkste punten op een rij

Wat kunt u verwachten van de mkb verzuim-ontzorg-verzekering? Wat gaat er voor u veranderen en wat zijn de voordelen? Wij hebben de belangrijkste punten op een rij gezet:

  • De verzekeraar vergoedt de interventiekosten van door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratieactiviteiten.
  • De verzekering is poortwachterproof. Dit betekent dat als een werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoedt.
  • De maximale premieverhoging door verzuim in het eigen bedrijf wordt per bedrijfsgrootte vastgelegd, waardoor er geen sprake zal zijn van onverwachte premiestijgingen.
  • Per langdurig verzuimgeval komt er een casemanager die de werkgever en werknemer optimaal begeleid. De casemanager voert de regie over de re-integratie en neemt de werkgever een hoop regelwerk uit handen.
  • De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde arbodiensten en geregistreerde bedrijfsartsen en casemanagers.

Schouten Zekerheid en de mkb verzuim-ontzorg-verzekering

Wij zullen de mkb verzuim-ontzorg-verzekering vanaf 1 januari 2020 aanbieden en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over de mkb verzuim-ontzorg-verzekering of onze andere verzekeringsoplossingen op het gebied van verzuim? Neem dan contact met ons op. 

Let op: heeft u interesse in deze nieuwe verzekeringsoplossing? Het is dan belangrijk het contract met uw huidige arbodienstverlener per 1 oktober op te zeggen, in verband met een opzegtermijn van drie maanden. Uiteraard kunnen wij u ook hierbij ondersteunen.

Publicatiedatum: 29 mei 2019
Francisca Roose Specialist Zorg & Inkomen
Bel 010 - 288 44 12 Stel een vraag Francisca Roose op LinkedIn
Meer weten over verzuim bij uw medewerkers?