Mini-Workshop Pensioen

Een nieuw pensioenstelsel vraagt ook een nieuwe aanpak

Iedereen is het erover eens: we hebben in Nederland één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Echter, door de stijgende levensverwachting, de demografische ontwikkeling en de gevolgen van de kredietcrisis, zal het huidige stelsel in de toekomst onbetaalbaar zijn.

De maatregelen

Om dit grote probleem het hoofd te bieden heeft de regering inmiddels duidelijke maatregelen getroffen. Zo zijn de afgelopen jaren de volgende wijzigingen de revue gepasseerd:


  • 2013 - Stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd 
  • 2014 - Directe verhoging van de pensioen-richtleeftijd 
  • 2015 - Versobering van de toekomstige pensioenopbouw 
Deze maatregelen hebben voor iedere pensioenregeling duidelijke gevolgen. Zo dienen, door de fiscale beperking van de jaarlijkse pensioenpremies, de meeste pensioenregelingen recent te zijn aangepast aan de nieuwe fiscale maxima.


Maak van de nood een deugd

Wat zijn de nieuwe vereisten waar we aan dienen te voldoen?Welke (vernieuwde) doelstellingen hebben wij met onze pensioenregeling?Past onze pensioenuitvoerder nog wel bij onze doelstellingen?Willen wij nu besparen op de pensioenlasten en delen de medewerkers mee in de besparing?Hoe kan ik mijn pensioenregeling aanpassen en hoe is dat te realiseren?Welke rol hebben de diverse belanghebbenden in dit traject?


Kosteloze workshop bij u op kantoor

Allemaal vragen die spelen bij u, als werkgever, tijdens een wijziging of verlening van uw pensioenregeling. Gezien de complexiteit van de materie wenst u hierbij ongetwijfeld te worden bijgestaan door een specialist.Uiteraard staan wij u hierbij graag terzijde. Met een aanpak en een beloningsmodel die passen bij deze tijd. Hierbij hebben wij maar één doel: een beter betaalbare pensioenregeling met meer waardering bij uw werknemers. Hoe we dat doen, laten we graag aan u zien in onze kosteloze mini-workshop bij u op kantoor.

Meer informatie of aanmelden?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie om u aan te melden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op
Naam
Versturen