WGA eigenrisicodragen

WGA eigenrisicodragen

Voor veel ondernemers zijn medewerkers het belangrijkste kapitaal. Loonkosten vormen een groot deel van de bedrijfslasten en het managen daarvan kan een uitdaging zijn. Eigenrisicodragen voor de WGA kan helpen bij het onder controle houden van uw loonkosten én zorgen voor een betere verzuim- en re-integratiebegeleiding.

Wat is eigenrisicodragen WGA?

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet Werk en Inkomen. Deze wet is een regeling voor arbeidsongeschikten. De WGA geldt voor werknemers die tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en voor werknemers die volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt zijn. Voor de uitkeringskosten van werknemers die onder de WGA vallen, kunt u eigenrisicodrager worden. Hiermee betaalt u geen WGA-premie aan het UWV en bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkeringen.

Wanneer kiezen voor eigenrisicodragen?

Als eigenrisicodrager heeft u zelf de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie. U bent dus niet langer volledig afhankelijk van het UWV. Met ondersteuning van verzekeraars halen eigenrisicodragers vaak betere resultaten bij re-integratie. Dit heeft een positief effect op uw vaste lasten. Ook heeft u als eigenrisicodrager minder snel te maken met premieverhogingen als er een medewerker ziek wordt.

Kan mijn bedrijf eigenrisicodrager worden?

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden. Om een goed beeld te krijgen of eigenrisicodrager in uw situtatie een financieel voordeel oplevert, is het aan te bevelen een adviestraject te doorlopen bij Schouten Zekerheid. Met dit traject krijgt u dieper inzicht in uw situatie en een duidelijk overzicht van de mogelijke besparingen.

Hoeveel kan ik besparen met het eigenrisicodragen?

Hoeveel u kunt besparen hangt van veel factoren af. De omvang van uw organisatie, het ziekteverzuim en de arbeidsvoorwaarden zijn slechts een paar voorbeelden daarvan. Tijdens het adviestraject van Schouten Zekerheid wordt naar al deze zaken gekeken om een zo goed mogelijk advies uit te brengen wat voor u de meest voordelige en duurzame keuze is. Met het eigenrisicodragerschap betaalt u niet langer de gedifferentieerde WGA-premie. Dit risico komt voor eigen rekening of kunt u bij een particuliere verzekeraar onderbrengen. U blijft wel de basispremie WAO / WIA betalen.

Wat moet ik doen om eigenrisicodrager te worden?

U kunt op twee momenten per jaar uw bedrijf af- of aanmelden bij de Belastingdienst; namelijk voor 1 april en voor 2 oktober. U wordt dan respectievelijk per 1 juli of 1 januari eigenrisicodrager. De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraag en stelt u per brief op de hoogte of uw aanvraag is goedgekeurd. Hoewel u het risico onder kunt brengen bij een verzekeraar moet er wel tijdig een garantieverklaring (financiële zekerheidstelling) overlegd worden met de Belastingdienst.

Wie bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering als ik eigenrisicodrager ben?

Ook als u eigenrisicodrager bent, bepaalt het UWV of een werknemer recht heeft op een uitkering. Het UWV verzorgt de uitkering en verhaalt deze op de eigenrisicodrager (zonder kostenopslag).

Wat gebeurt er tijdens een introductiegesprek?

Tijdens een introductiegesprek zullen uw adviseur en een specialist met u doornemen wat het eigenrisicodragerschap inhoudt en wat er bij komt kijken. Naar aanleiding van dit gesprek wordt duidelijk of het lonend is een adviestraject te starten.

Benieuwd of het eigenrisicodragerschap iets voor u is?

Vraag een vrijblijvend introductiegesprek aan!

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u op kunnen nemen
Naam
Adres | Huisnummer
Postcode | Plaats
Versturen
Introductiegesprek aanvragen
Wij helpen u graag!Tjeerd den OudstenSpecialist Gezondheidsmanagement