Kennissessie 'De zieke werknemer: denken in mogelijkheden'

Kennissessie 'De zieke werknemer: denken in mogelijkheden'

Op 12 september 2017 vond onze kennissessie 'De zieke werknemer: denken in mogelijkheden' plaats. Meer dan 120 aanwezigen kregen tijdens 3 presentaties antwoord op vragen als 'wat verandert er met de nieuwe Arbowet?', 'welke mogelijkheden zijn er?' en 'hoe benut u de (wettelijke) verplichtingen bij verzuim voor een (financieel) gezonde toekomst?'

De fitheid en gezondheid van werknemers neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de bedrijfsvoering, want verzuim is kostbaar en veel 'gedoe'. Aanscherping van privacywetgeving en veranderingen in de Arbowet lijken het ondernemers bovendien steeds lastiger te maken. Tijdens onze kennissessie hebben wij onze relaties tijdens 3 break-outsessies bijgepraat over de volgende 3 onderwerpen:

  • Wijzigingen in de Arbowet, die per 1 juli 2017 zijn doorgevoerd. Welke (nieuwe) verplichtingen zijn er allemaal en wat is het doel ervan, welke keuzes hebben werkgevers en wat moeten werknemers allemaal regelen?
  • Privacy. Met welke wetgeving krijgen werkgevers te maken, hoe moeten zij hiermee omgaan en wat betekent deze wetgeving bij verzuimbegeleiding, verzuimadministratie en samenwerking met partners (zoals de arbodienst)?
  • Update Ziektewet / WGA. Wat zijn de financiĆ«le gevolgen van een (ex-)medewerker die terecht komt in de Ziektewet of WGA, hoe krijgen werkgevers grip op deze kosten, welke keuzemogelijkheden zijn er en welke gevolgen hebben deze?

Na afloop hebben alle aanwezigen de hand-outs van deze presentaties ontvangen. Wilt u deze ook ontvangen? U kunt ze opvragen via de oranje button op deze pagina. 

Bekijk de foto's
Hand-out van de presentaties ontvangen?
Meer informatieSanne VerbeekMarketing & Communicatie