Pensioencommunicatie - zo helpen wij uw bedrijf

Pensioencommunicatie - zo helpen wij uw bedrijf

Wij bieden uw medewerkers duidelijkheid en inzicht in hun pensioensituatie. Want nu inzicht in pensioenen, voorkomt later verrassingen. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker weet wat hem te wachten staat, hoe zijn netto-inkomen er op de pensioenleeftijd uit ziet en of hij maatregelen moet treffen om een eventueel ‘pensioengat’ op te vullen.

Wij kunnen u op de volgende wijze ondersteunen:

  • Pensioenwebsite
  • Pensioenhelpdesk
  • Pensioenpresentatie
  • Pensioenspreekuur
  • Inkomensplanning
  • Pensioencursus voor HR/OR-medewerkers

Pensioenwebsite

Er zijn veel mensen die het liefst thuis, op het gemak en in de rust van hun eigen omgeving, meer informatie op willen zoeken over pensioenthema’s. Voor deze mensen hebben wij speciale websites over hun pensioen. Deze maken wij in uw huisstijl, zodat uw medewerker de vertrouwde omgeving van zijn werkgever herkent. Op deze websites vermelden wij alle belangrijke informatie die uw medewerkers over pensioen in het algemeen moet weten, welke invloed actualiteiten hebben en zetten we de pensioenregeling van uw bedrijf uiteen. Een voorbeeld van deze themasite kunt u vinden op facilicomanw.nl.

Pensioenhelpdesk

Uw medewerkers kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen om hun pensioenvragen beantwoord te krijgen. Wij zorgen ervoor dat onze pensioenspecialisten uw pensioenregeling tot in detail kennen. Uw medewerkers kunnen met alle pensioengerelateerde vragen bij de helpdesk terecht.

Pensioenpresentatie

We vinden het belangrijk dat uw personeel op de juiste wijze geïnformeerd wordt. Onze pensioenpresentaties zijn daarom interactief, verhelderend en gaan uit van de medewerker. Dit is vaak een goede start om pensioenontwikkelingen in de organisatie te laten ‘leven’ en te zorgen dat uw medewerkers gaan nadenken over hun pensioenen.

Behalve de inhoudelijke kant, kunnen wij ook de praktische organisatie van deze bijeenkomsten voor onze rekening nemen. Zo hoeft u zich niet druk te maken over uitnodigingen, gastenlijsten, draaiboeken en informatiemateriaal.

Pensioenspreekuur/individuele pensioen- of inkomensgesprekken

Niet iedereen vindt het prettig om in een zaal met collega’s al zijn brandende - en soms persoonlijke - vragen te stellen. Dat snappen we. Daarom komen we graag bij u op kantoor om een spreekuur te houden met uw werknemers. We nemen de tijd voor uw werknemer die in een persoonlijk gesprek al zijn vragen betreffende zijn pensioensituatie aan ons kan stellen.

Deze gesprekken voeren wij zelf ook in onze organisatie. Iedere nieuwe medewerker wordt door een van onze eigen pensioenspecialisten op de hoogte gesteld van onze pensioenregeling, de meest recente wijzigingen in pensioenland en zijn pensioenvooruitzichten. Op deze manier worden onze collega’s zich bewust van hun pensioen en kennen zij de gevolgen voor later.

Inkomensplanning

Veel werknemers hebben door alle wijzigingen in het stelsel van sociale en werknemersvoorzieningen geen goed overzicht van hun inkomensvoorzieningen nu en in de toekomst. Zij missen het ‘totaalplaatje’ van inkomsten uit overheidsregelingen, werknemersregelingen en de eigen financiële producten zoals de hypotheek en lijfrenteproducten. Deze werknemers hebben vaak behoefte aan inkomensplanning.

De behoefte aan inkomensplanning kan algemeen of specifiek zijn. De behoefte is algemeen wanneer een werknemer inzicht wenst inzijn financiële situatie in de toekomst, waarbij vaak een bruto/netto berekening gewenst is. Specifieke behoeften hebben vaak betrekking op het aanvullen van de oudedagsvoorziening (door lijfrenteproducten) of het afdekken van het overlijdensrisico (door overlijdensrisicoverzekeringen).

Na een inventarisatiegesprek zal onze financieel adviseur een document vervaardigen waarin de huidige en toekomstigeinkomenssituatie van de werknemer op een eenvoudige wijze wordt uitgelegd. Dit document zal in een persoonlijk gesprek worden toegelicht.

Pensioencursus voor HR/OR-medewerkers

Los van de eerdergenoemde communicatiemiddelen bedoeld voor uw medewerkers, kunnen wij ook een pensioencursus voor uw HR- of OR-medewerkers organiseren. In deze praktische sessies helpen wij uw medewerkers aan de meest actuele en relevante pensioenkennis die nodig is om de medewerkers op correcte wijze te informeren.

Meer informatieJan-Maarten van BochoveConsultant Pensioen & Employee Benefits
Mogen we ook uw bedrijf ondersteunen op het gebied van pensioencommunicatie?