Collectieve reisverzekering
Collectieve reisverzekeringSlechts € 144,24 per jaar voor het hele gezin!

Aanvraag collectieve reisverzekering

Gaat u één of meerdere keren per jaar op vakantie? Dan is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Een doorlopende reisverzekering is namelijk veel voordeliger dan wanneer u voor iedere vakantie apart een reisverzekering afsluit. En met de collectieve reis- en annuleringsverzekering van Schouten Zekerheid bent u nog voordeliger uit. Deze kost slechts € 144,24 inclusief alle kosten voor het hele gezin!

De belangrijkste voordelen:


  • Betreft de meest uitgebreide dekking die de Europeesche aanbiedt.
  • Werelddekking, 90 dagen aaneengesloten (normaal maximaal 45 dagen).
  • Een annuleringsverzekering maakt standaard onderdeel uit van de dekking.
  • De premie bedraagt slechts € 144,24 per jaar, ongeacht de gezinssamenstelling (verzekering dient per jaar betaald te worden).
  • Vaste lage prijs
  • Samengestelde reis meeverzekerd, bijvoorbeeld als u uw hotel en vlucht los boekt.

Dekkingsoverzicht en voorwaarden

Uiteraard adviseren wij u voordat u de verzekering afsluit bijgaand dekkingsoverzicht te bekijken. Voor het afsluiten van de verzekering kunt u contact met ons opnemen. Indien gewenst, kunt u de verzekering direct of op een later tijdstip dit jaar in laten gaan.

Vraag de reisverzekering direct aan!

Naam
Adres | Huisnummer
Postcode | Plaats
v
v
v
Versturen
Meer informatieMarissa de PauwSpecialist
Grensbewonersclausule

In beginsel is geen acceptatie mogelijk indien de kandidaat-verzekerde buiten Nederland woonachtig is. Grensbewoners tot maximaal 50 km van de Nederlandse grens kunnen wel verzekerd worden met de grensbewonersclausule:

In afwijking van de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat:

  1. In de polis en voorwaarden in plaats van "Nederland(s)(e)" dient te worden begrepen "het land waar verzekerde zijn vaste woonplaats heeft". Dit is niet van toepassing voor het bepaalde in 1.2, 1.3, 16, 27.1.4, 32.2 en 48. 
  2. In de voorwaarden onder "buitenland(s)(e)" dient te worden begrepen "landen buiten het land waar verzekerde zijn vaste woonplaats heeft".
Geneeskundige kosten De rubriek geneeskundige kosten is alleen geldig voor die verzekerde voor wie bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar een dekking voor geneeskundige kosten van kracht is.