Gewijzigde bedrijfsregeling brandregres

Gewijzigde Bedrijfsregeling Brandregres

AansprakelijkheidAlle brandverzekeraars in Nederland hebben het wettelijke recht om uitgekeerde vergoedingen voor schades die door een derde veroorzaakt zijn, op deze derde te verhalen. Echter, brandverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars hebben dit recht momenteel via de zogenaamde Bedrijfsregeling Brandregres beperkt tot maximaal € 500.000,- per schade. Deze beperking verdwijnt per 1 januari 2014. Op deze pagina informeren wij u nader over deze wijziging en de gevolgen die dit voor uw onderneming heeft en de noodzakelijke acties aan uw kant.

Op het moment dat u als organisatie als gevolg van onzorgvuldig handelen of nalaten aansprakelijk bent voor de schade die bij een ander optreedt welke door brandverzekeraars is vergoed, kunnen deze brandverzekeraars vanaf 1 januari 2014 onbeperkt verhaal op u nemen. Hierbij gaat het al snel om forse bedragen.

Ter illustratie: alleen al in de eerste 9 maanden van 2013 waren er 109 branden met een schade van meer dan € 1 miljoen. De totale schade bedraagt ruim € 500 miljoen, waarbij brandstichting brandoorzaak nummer één blijft. Ondeugdelijke elektrische installaties en verkeerd gebruik van daarop aangesloten apparaten is daarnaast een belangrijke oorzaak van brand, hetgeen aangemerkt zou kunnen worden als onzorgvuldig handelen of nalaten.

Uw huidige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Zoals u van Schouten Zekerheid mag verwachten hebben wij in kaart gebracht wat de impact is van de gewijzigde Bedrijfsregeling Brandregres voor uw huidige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Uw verzekering zal in beginsel conform de voorwaarden de schade waarvoor u aansprakelijk bent vergoeden, gemaximeerd tot de verzekerde som of de eventueel lagere sublimiet voor schade veroorzaakt door brand en/of ontploffing.

Om te beginnen hebben wij na veelvuldig overleg met verzekeraars af kunnen spreken dat de – eventueel van toepassing zijnde – beperking van de dekking door een sublimiet tot € 500.000,- kosteloos is opgeheven. Dit betekent dat de gehele verzekerde som bij een schade ter beschikking staat in geval van verhaal door een brandverzekeraar.

Is de schade waarvoor u aansprakelijk bent hoger dan de verzekerde som van uw verzekering dan zal uw onderneming het verschil zelf moeten dragen. Bij een grote schade kan dit direct de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen.

Een kritische blik op dit vernieuwde risico en uw verzekerde som

De praktijk leert dat verzekeringen niet een alledaags onderwerp van gesprek zijn. Toch verandert uw bedrijf en de omgeving waarbinnen uw bedrijf opereert, met als gevolg dat ook uw bedrijfsrisico’s veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van deze wijziging van de Bedrijfsregeling Brandregres. In principe betekent de wijziging van de Bedrijfsregeling Brandregres voor iedere onderneming een verhoogd risico als gevolg van het onbeperkte verhaalsrecht. Met name in die situaties waarin uw onderneming werkzaamheden op locatie uitvoert of laat uitvoeren, ontstaat er voor u een verhoogd aansprakelijkheidsrisico.

Het besluit van de bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars om conform hun wettelijk recht onbeperkt verhaal te nemen op ondernemingen die door onzorgvuldig handelen of nalaten schade veroorzaken, is een vernieuwd en potentieel aanzienlijk financieel risico. 

Advies: verhogen verzekerde som

Daarom adviseren wij u te onderzoeken of het wenselijk is om de verzekerde som van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te verhogen. In veel gevallen is de verzekerde som als gevolg van de gewijzigde Bedrijfsregeling Brandregres niet voldoende. Bent u verzekerd bij Schouten Zekerheid? Dan heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u ons advies geven. Wij vragen u deze goed door te lezen en ons middels het bijgevoegde antwoordformulier te laten weten of u het eens bent met een eventuele wijziging van de verzekerde som.

Meer informatie

Aan de rechterkant op deze pagina vindt u een aantal artikelen en een video om de wijziging van de Bedrijfsregeling Brandregres te verduidelijken. Kijkt u ook eens op de website www.checklistbrand.nl voor tips en adviezen betreffende brandpreventie. Hier vindt u ook een handige checklist die u kunt invullen, waarna u via e-mail een gericht advies ontvangt over brandpreventie in uw branche.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de wijziging of uw verzekerde som.
Leg uw vraag over de bedrijfsregeling aan ons voorJan BeemerSpecialist