VanNature-zorg-vragen

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering 2015

1) Ik ben al verzekerd bij Zilveren Kruis maar krijg geen korting?

Stuur dan uw polisnummer en het collectiviteitsnummer van Van Nature (207008094) naar onze zorgspecialisten. Zij zullen ervoor zorgen dat uw verzekering hetzelfde blijft maar dat u minder premie gaat betalen in 2015.


2) Hoe moet ik overstappen van zorgverzekering?

2) Sluit online uw zorgverzekering af bij Zilveren Kruis 
3) Uw oude zorgverzekering wordt automatisch opgezegd als u zich voor 1 januari 2015 aanmeldt

3) Hoe kan ik mijn huidige zorgverzekering opzeggen?

Zorgverzekeraars informeren u elk jaar vóór 19 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. Het opzeggen van de oude zorgverzekering is mogelijk tot 1 januari. Meldt u zich voor 1 januari aan bij een nieuwe zorgverzekeraar dan hoeft u niets te doen, en zegt uw nieuwe zorgverzekeraar de oude verzekering voor u op.

U heeft tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

              

4) Ik heb al een nieuwe zorgverzekering afgesloten, kan ik deze nog opzeggen?

Na afsluiten van uw zorgverzekering heeft u 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in nadat u het verzekeringsbewijs van de verzekeraar heeft ontvangen. Wilt u de verzekering opzeggen? Geef dit dan duidelijk aan op het verzekeringsbewijs en stuur deze vervolgens terug naar de verzekeraar.


5) Voor wie is de basis zorgverzekering en is deze verplicht?

Met een basis zorgverzekering verzekert u zichzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basis zorgverzekering is wettelijk verplicht. Bent u net 18 geworden of bent u teruggekomen uit het buitenland? Dan moet u binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan een zorgverzekering afsluiten.

De verzekeringsplicht voor de basis zorgverzekering is niet geldig voor:

 • Personen zonder verblijfsvergunning; 
 • Personen die in het buitenland werken; 
 • Personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden; 
 • Militairen in actieve dienst.Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de hoofdverzekerde.

6) Wat dekt de basis zorgverzekering 2015?

De overheid heeft een wettelijke basis zorgverzekering samengesteld en geldt voor iedere inwoner in Nederland. Iedere zorgverzekeraar biedt dus dezelfde dekking van de basis zorgverzekering. U betaalt alleen niet bij iedere zorgverzekeraar dezelfde premie.

Een basis zorgverzekering dekt:

 • Geneeskundige zorg, door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen; 
 • Ziekenhuisverblijf; 
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar chirurgische tandheelkundige zorg en uitneembaar kunstgebit); 
 • Geneesmiddelen; 
 • Kraamzorg; 
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer); 
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering); 
 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen); 
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld (voor het in Nederland geldende tarief).

7) Eigen Risico; hoe werkt dat?

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat u via de basisverzekering zelf moet betalen. Voor 2015 is het eigen risico vastgesteld op 375 euro. Dit betekent dat u de eerste 375 euro die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van die korting.


8) Welke medische zorg valt niet onder het Eigen Risico?

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts; 
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed; 
 • Verloskundige zorg; 
 • Kraamzorg; 
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek); 
 • De griepprik voor risicogroepen; 
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

9) Eigen Bijdrage; hoe werkt dat?

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. U betaalt hiervoor premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat u voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel u moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:

De wettelijke eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde.Wanneer u gebruik maakt van de volgende zorg moet u rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
  Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage van 95 euro per persoon per jaar. 

 • Specialistische GGZ
  Voor de tweedelijns GGZ geldt sinds 2012 een eigen bijdrage bij opname en verblijf. 

 • Medicijnen
  De basisverzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer u gebruik maakt van een duurdere variant zult u het restbedrag zelf moeten bijbetalen. 

 • Kraamzorg
  Voor kraamzorg thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4 euro per uur. 

 • Hulpmiddelen


Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar
Voor sommige hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leverancier/winkel.Voor bovengenoemde eigen bijdragen kunt u zich vaak aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest.

Voorbeeld:
U maakt gebruik van specialistische zorg de GGZ. De rekening is € 300. De eigen bijdrage hiervoor is 100 euro. Deze 100 euro betaalt u dus zelf. Het bedrag dat daarna overblijft is 200 euro (300 – 100 euro). Dit bedrag valt binnen het verplichte eigen risico van 375 euro. Deze 100 euro betaalt u daarom ook zelf. U houdt dan nog een eigen risico over van 275 euro (375 – 100 euro). Heeft u uw eigen risico al verbruikt? Dan hoeft u de 275 euro die overblijft na betaling van de eigen bijdrage niet zelf te betalen.


10) Wat is een natura verzekering?

Met een naturaverzekering kunt u direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan. De verzekeraar betaalt de rekening. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. En onder bepaalde voorwaarden ook naar andere. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis meestal lager zijn dan die van een restitutieverzekering.


11) Wat is een restitutie verzekering?

Met een restitutieverzekering kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Maar u moet wel eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder (bijvoorbeeld apotheek) betalen. Daarna worden de kosten door uw zorgverzekering vergoed. Omdat u naar zorgaanbieders kunt gaan, waarmee de verzekeraar geen prijsafspraken heeft gemaakt, heeft de zorgverzekeraar minder invloed op de gedeclareerde kosten. Hierdoor is de premie van de restitutiepolis meestal hoger dan die van een naturaverzekering.


12) Wat is het verschil tussen een natura verzekering en een restitutie verzekering?

Zorgverlening
Bij een naturaverzekering kunt u alleen naar een zorgverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft. Bij een restitutieverzekering kunt u naar een zorgverlener van uw eigen keuze gaan.

Declaraties
De rekening van de zorgverlener wordt bij een naturaverzekering rechtstreeks door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar ingediend, terwijl u bij een restitutieverzekering vaak de rekeningen eerst zelf krijgt en dan doorstuurt naar uw zorgverzekeraar.

Premie
De premie van een naturaverzekering is meestal lager dan van een restitutieverzekering. Dit komt omdat zorgverzekeraars doorgaans afspraken maken met zorgverleners. Als er een contract is met de zorgverlener waar u naar toe gaat dan kost uw behandeling minder voor de zorgverzekeraar dan wanneer u naar een zorgverlener gaat waar geen prijsafspraken gemaakt zijn.


13) Is het mogelijk om mijn aanvullende verzekering ergens anders onder te brengen dan waar mijn basisverzekering loopt?

Het is mogelijk om de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar te sluiten dan waar u uw basis zorgverzekering heeft afgesloten. Echter adviseren wij om dit niet te doen aangezien declareren lastig kan worden; een deel van de behandeling kan onder de basisverzekering vallen en een deel onder de aanvullende verzekering. Ook kan de verzekeraar een toeslag berekenen bovenop de premie. Deze toeslag kan oplopen tot 15%.

In onze adviestool is het niet mogelijk om de aanvullende verzekering ergens ander te sluiten dan waar u de basisverzekering wilt afsluiten.


14) Wat vergoedt de zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea?

Vergoedingsoverzicht Zilveren Kruis Achmea Budget, Zeker en Exclusief.

15) Is fysiotherapie opgenomen in de basis zorgverzekering?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in de basis zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basis zorgverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Wilt u meer fysiotherapie? Dan kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Jongeren met een chronische aandoening
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Prijzen fysiotherapie
Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie
U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.


16) Is ziekenvervoer opgenomen in de basis zorgverzekering?

U krijgt ziekenvervoer vergoed uit de basis zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw polis.

Vergoeding ambulance
De basis zorgverzekering vergoedt vervoer per ambulance als u voor medische zorg naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. De verzekeraar vergoedt ook het vervoer terug naar huis.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer
De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u:

 • Nierdialyses in een instelling krijgt; 
 • Oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie; 
 • Zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen; 
 • Zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u een beperkt gezichtsvermogen heeft. 
U kunt deze kosten declareren nadat u een eigen bijdrage voor het ziekenvervoer heeft betaald.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer
De vervoerskosten die u of een vervoerder declareert bij uw zorgverzekeraar tellen mee voor uw eigen risico.

Geen eigen bijdrage ambulancevervoer
U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer.

Vergoeding ziekenvervoer bij langdurige ziekte
Bent u langdurig ziek, maar behoort u niet tot de doelgroep die reiskosten vergoed krijgt? Soms kunt u dan toch een vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als u door de behandeling van uw ziekte langdurig vervoer nodig heeft. Deze regeling staat bekend als de hardheidsclausule.


17) Krijg ik tandartskosten vergoed?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basis zorgverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in de basis zorgverzekering. Zorgverzekeraars vergoeden chirurgische tandheelkundige zorg en een uitneembaar kunstgebit wel uit de basis zorgverzekering.

Bijzondere tandheelkundige hulp
In speciale gevallen kunt u bijzondere tandheelkundige zorg vergoed krijgen uit de basis zorgverzekering. Bijvoorbeeld als iemand deze zorg nodig heeft omdat hij een ernstige ontwikkelingsstoornis heeft. Of als mensen ernstige stoornissen of afwijkingen van de mond hebben. Dan kunnen zij orthodontistische hulp en een implantaat vergoed krijgen uit de basis zorgverzekering.

Aanvullende tandartsverzekering
Wilt u de kosten voor de tandarts toch vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar.


18) Krijg ik een behandelingen in een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum vergoed?

Privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC's) zijn particuliere zorginstellingen. U kunt daar behandelingen krijgen zoals plastische chirurgie, ooglasering en liposuctie. De zorgverzekering vergoedt zulke behandelingen meestal niet.

Behandeling in privékliniek niet vergoed
In een privékliniek hoeven geen medisch specialisten te werken. Er kunnen ook alleen basisartsen of andere soorten zorgverleners werken, zoals verpleegkundigen of fysiotherapeuten. De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. Behandelingen in die klinieken moet u dus zelf betalen.

Behandeling in zelfstandig behandelcentrum soms vergoed
Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Er kunnen ook basisartsen werken. De zorgverzekeraar vergoedt sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra. Bijvoorbeeld als de behandeling voor u medisch noodzakelijk is. Vraag dit van tevoren na bij Zilveren Kruis Achmea.


19) Medische acceptatie; hoe werkt dat?

Medische acceptatie betekent dat de verzekeraar uw zorgkosten wilt inschatten. De verzekeraar wil weten welke zorgkosten u heeft gemaakt, welke zorgkosten u nu maakt en welke zorgkosten u verwacht. Dit geeft u schriftelijk aan. In sommige gevallen heeft u een handtekening nodig van de tandarts. Op basis hiervan schat de zorgverzekeraar het risico dat u grote zorgkosten gaat maken in. Vindt de verzekeraar u een te groot risico omdat u hoge kosten maakt? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om u niet accepteren.


20) Hoe ben ik voor zorg verzekerd als ik op vakantie ben in het buitenland?

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke medische zorg u kunt krijgen, hangt af van het land waar u op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt uw basis zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Zorgkosten buitenland
Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar.Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar u naartoe gaat? Zoek dan in de polis van uw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg u daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt uw Nederlandse zorgverzekeraar of u nog verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar.

Europese ziekteverzekeringskaart
Gaat u voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan deEuropese ziekteverzekeringskaart handig zijn. Met deze kaart krijgt u makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En u krijgt de kosten sneller vergoed. U kunt de kaart aanvragen bij uw zorgverzekeraar.


21) Wat gebeurt er als ik de premie van mijn zorgverzekering niet betaal?

Betaalt u de premie voor uw zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut houdt de premie dan in op uw inkomen. Vanaf dat moment betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar.Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen.Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het Zorginstituut betaald.

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Bent u aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland? Dan betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Bent u het hiermee oneens? Dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op uw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het Zorginstituut Nederland. Heeft u geen (regelmatige) inkomsten? Of is uw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvangt u maandelijks een acceptgiro van het CJIB. U moet dan zelf de premie overmaken.


22) Kan ik mijn zorgverzekering opzeggen bij een betalingsachterstand?

Met een betalingsachterstand kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. U kunt uw schuld dus niet ontlopen.
Ga naar de adviestool!
Welke zorgverzekering past het beste bij u?
010 - 288 44 12
Geef uw huidige polisnummer van Zilveren Kruis door en profiteer ook van de korting!