Vannature-zorg-wijzigingen2015

Wijzigingen in 2015

In 2015 verandert er weer een hoop in de zorgverzekering. Wat gebeurt er met het eigen risico? Zijn er nieuwe vergoedingen? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor 2015 op een rij.

Eigen risico
Het eigen risico wordt in 2015 verhoogd naar € 375,-. Hierdoor moet u in 2015 de eerste € 375,- aan zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zelf betalen.

Psychologische hulp kinderen
Vanaf 1 januari 2015 wordt psychische hulp voor kinderen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt door de invoer van de Jeugdwet. Gemeentes worden daardoor zelf verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Dyslectie
Vanaf 1 januari 2015 zal de diagnostisering en behandeling van enkelvoudige dyslexie uit het basispakket van de zorgverzekering worden geschrapt. De reden hiervan is de invoering van de Jeugdwet op die datum, die bepaalt dat alle zorg voor kinderen tot 18 jaar door de gemeente wordt georganiseerd in plaats van de zorgverzekeraars. Voor een vergoeding voor zowel de diagnose als behandeling van dyslexie zult u dus bij uw eigen gemeente moeten zijn.

Welke nieuwe vergoedingen kent de basisverzekering in 2015?
Een deel van de zorg die voorheen door de AWBZ werd vergoed, valt per 2015 onder de basisverzekering. Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Het gaat om de volgende zorg:

 • Verpleging en verzorging zonder verblijf, bijvoorbeeld wijkverpleging. Hiervoor geldt géén eigen risico. 
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg (slechthorenden, doven en slechtzienden). 
 • Het tweede en derde jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.Het eerste jaar verblijf en behandeling (zonder opname) werd al vergoed vanuit de basisverzekering. 
 • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. Deze test spoort chromosoomafwijkingen tijdens de zwangerschap op. 
 • Orgaandonoren krijgen voortaan hun reiskosten vergoed van hun eigen zorgverzekeraar. 
 • Tijdelijke verpleeghuiszorg na een operatie wordt nu nog direct geregeld na een ziekenhuisverblijf. Hierdoor zien veel mensen daar vaak van af. In de basisverzekering 2015 wordt dit ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd. 

Voorwaardelijke toelatingen 
Per 2015 worden de volgende behandelingen en medicijnen voorwaardelijk* toegelaten:

 • HIPEC, een combinatie van chirurgie en chemotherapie bij een colorectaal carcinoom (gezwel in het laatste deel van de dikke darm). 
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia (hernia in de onderrug). Bij deze behandeling kijkt de arts met een cameraatje in het lichaam en verwijdert direct de hernia met een chirurgisch instrument. 
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie. Hierbij wordt vetweefsel weggehaald uit een deel van het lichaam om bij de borst in te brengen. 
 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ (cellen die onderdeel zijn van het imuumsysteem) bij patiënten met huidkanker. 
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium. Hierbij worden cellen van het immuunsysteem uit het lichaam gehaald en in een laboratorium vermenigvuldigd. Vervolgens worden deze via een infuus weer ingebracht. 
 • Fampyra (extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose). 
 • Benlysta (intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE).
* Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen innovatieve vormen van zorg de kans hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit in de praktijk te bewijzen. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten.

Ga naar de adviestool!
Welke zorgverzekering past het beste bij u?
010 - 288 44 12
Geef uw huidige polisnummer van Zilveren Kruis Achmea door en profiteer ook van de korting!