Funding uit WIA-verzekeringen

Optimale funding uit WIA-verzekeringen

Iedereen loopt het risico arbeidsongeschikt te worden. Voor een werknemer betekent dit meestal een behoorlijke inkomensachteruitgang, zeker sinds de invoering van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2006, de vervanger van de WAO. 

Als werkgever zorgt u voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers door het sluiten van een collectieve WIA-verzekering. Daarmee biedt u uw werknemers inkomenszekerheid in een periode dat het tegenzit.

Lagere premie

Wilt u deze WIA-verzekering als waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers afsluiten? Dan gaat Schouten Zekerheid voor u op zoek naar de juiste verzekering, rekening houdend met de samenstelling en aard van uw organisatie. Loopt uw organisatie relatief weinig risico op medewerkers die in de WIA belanden? Dan zorgen wij ervoor dat u een lagere premie betaalt. 

Verzekeraar betaalt

Indien u daadwerkelijk aanspraak wilt maken op uitkering via deze verzekering, dan zijn wij er voor u om dat in goede banen te leiden. Niet zelden betekent dit dat wij ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Dat wil zeggen: wij kijken wat er mogelijk is om funding uit WIA-verzekeringen te regelen. In de polis staat wel waar u recht op heeft, maar dat weten de meeste werkgevers doorgaans niet. Bovendien kunnen wij de verzekeraars op inhoud vaak overtuigen van uw recht op uitkering. Zodat niet u, maar de verzekeraar zorgdraagt voor de uitkering die uw medewerker zo hard kan gebruiken. 
Leg uw vraag over funding uit WIA aan ons voorBrenda van DijkSpecialist