Gezondheidsmanagement voor een vitaal bedrijf

Gezondheidsmanagement: Grip op gezondheid

Meldt een van uw medewerkers zich ziek met een griepje of een andere kleine kwaal? Dan heeft dat weinig gevolgen. Bij complexere dossiers die kunnen leiden tot langdurig verzuim weet wellicht ook uw HR-medewerker niet precies wat hij moet doen. Terwijl u als werkgever wel een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft op dit vlak. Hoe stimuleert u de gezondheid van uw medewerkers en voorkomt u loonsancties?

Poortwachtergarantie

De verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid komt meer en meer bij werkgevers en werknemers zelf te liggen. Daar komt veel bij kijken. Om de volledige zorg uit handen te nemen heeft Schouten Zekerheid een speciale oplossing voor casemanagement ontwikkeld. Onze casemanagers lossen probleemgevallen op, dankzij hun ervaring met complexe dossiers. Wordt er iemand ziek? Dan zorgen we ervoor dat u als werkgever alle benodigde stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter doorloopt. We geven hier zelfs ‘Poortwachtergarantie’ op af: het verzuimdossier is gegarandeerd in orde, zodat u geen loonsancties van het UWV hoeft te verwachten. 

Preventieprogramma’s

Onze dienstverlening gaat veel verder dan het casemanagement. We richten ons in beginsel op het voorkomen van verzuim door middel van preventieprogramma’s. We halen de beste oplossingen uit de markt. Omdat wij ook bemiddelen in verzekeringen, weten wij exact welke verzekeraars vergoedingen geven voor dergelijke programma’s. Daarmee regelen wij dus ook een groot deel van de financiering. 

Totaalconcept

Kortom: Schouten Zekerheid neemt alles rondom de gezondheid van uw personeel voor u uit handen. Wij onderhouden namens u contacten met de verzekeraar en eventueel UWV, waardoor u contact heeft met één partij voor alles wat zieke medewerkers en de bijbehorende financiële stromen aangaat. Het is één dienstverleningsconcept, waar steeds meer werkgevers gebruik van maken.