Onze aanpak
Een bewezen aanpakOnze formule werkt. Inmiddels al voor 23 branche- en beroepsorganisaties.

Aanpak: grondig en specifiek

Een kapper loopt andere risico’s dan een dakdekker. En een schoonmaker weer andere dan een ondernemer in de retail. Een standaardpolis biedt voor de meeste ondernemers niet de gewenste dekking. Schouten Zekerheid brengt samen met de leden van de branche- en/of beroepsorganisatie de risico’s van uw branche in kaart en ontwikkelt maatwerkoplossingen. Ook voor op het oog onverzekerbare risico's. Vervolgens adviseren wij uw leden en dragen we bij de afhandeling optimaal zorg voor een accurate administratie. 

Verdiepen

Wij gaan in gesprek met ondernemers in uw branche- of beroepsorganisatie en inventariseren wat de risico’s en wensen zijn. Snappen we uw branche? Hoe ziet uw markt eruit? Als we dat scherp hebben, formuleren we de risico’s en gaan het gesprek met u aan.

Vastleggen

Op basis van de uitkomsten van deze uitgebreide risicoanalyse adviseren we en leggen we uw eisen en wensen vast. Wat is binnen uw branche gewenst? Welke risico's spelen er en welke wilt u verzekerd hebben? Als we ook dat weten, gaan we aan de slag.

Samenstellen

Vervolgens selecteren we de juiste risicodragers en stellen we samen met u de mogelijkheden vast. Uiteraard begeleiden we u bij het selecteren van de juiste producten. 

Afsluiten

Zijn de juiste verzekeringen gekozen dan zorgen we ervoor dat we deze tegen aantrekkelijke voorwaarden afsluiten voor uw branche- of beroepsorganisatie en de aangesloten leden.

Onderhouden

Het is van belang dat de gekozen opties ook in de toekomst aansluiten op uw branche. Immers ook uw branche- of beroepsorganisatie ontwikkelt zich verder. De marktomstandigheden wijzigen en/of ook wetgeving verandert. Het kan interessant zijn de voorwaarden aan te passen of te kiezen voor een product dat beter aansluit.

Regelen

Komt het onverhoopt tot een schade dan staan de specialisten van Schouten Zekerheid dag en nacht voor u klaar.Met een effectieve afwikkeling van een schade geven wij invulling aan ons motto "Daadkracht verzekerd".

Leg het risico- of verzuimvraagstuk in uw branche aan ons voorEric KreftCommercieel Directeur Schouten Zekerheid
Bewezen in de praktijkAl 24 branche- en beroepsorganisaties profiteren van onze aanpak met slimme verzekeringsformules en verzuimloketten.
Lees een van onze praktijkcases: