Brancheformules voor werkgevers en werknemers
Weten wat er speelt in uw brancheEn zo zorgen dat de verzekeringsproducten aansluiten bij de wensen van ondernemers.

Verzekeringsdienst voor werkgevers en werknemers

Als brancheorganisatie wilt u uw leden een passend totaalproduct bieden als het gaat om verzekeringen. Schouten Zekerheid weet precies wat er speelt in uw branche en zorgt er logischerwijs ook voor dat de verzekeringsproducten aansluiten bij de wensen van de ondernemers in uw branche. Om wat voor verzekeringen gaat het? In de regel bieden we een pakket van verzekeringen aan voor de gehele onderneming. Denk aan verzekeringen tegen bedrijfsrisico’s, een specialistische verzuimoplossing en andere werkgeversverzekeringen. Maar ook aan collectieve werknemersverzekeringen, zoals de zorgverzekering.

Meer dan verzekeren

Onze verzekeringspakketten zijn toegespitst op uw branche. Is er sprake van transportrisico? Dan dekken we dat af. Hebben veel van uw leden een showroom? Dan verzekeren we deze. Maar de dienstverlening van Schouten Zekerheid gaat verder dan het inventariseren van de risico’s en het samenstellen van de juiste verzekering. We nemen ook het beheer van de verzekeringen op ons, zodat uw leden altijd beschikken over passende verzekeringsvoorwaarden die aansluiten bij de actuele markt en wet- en regelgeving. Soms voegen we dekkingen toe aan onze producten. Zoals voor behandeling van kapperseczeem, of de problematiek van voorraadpieken in de retail, aan de risico’s van dakdekkers of de 100-100 CAO regeling van loondoorbetaling bij ziekte. 


Service en daadkracht

Schouten Zekerheid beschikt over een Klant Contact Center dat namens de brancheorganisatie optreedt. We hebben frequent contact met alle verzekerden en bieden 24-uurs service aan uw leden. Heeft de verzekeraar de schade afgewezen? Dan vertegenwoordigen we u als klant en tonen we onze daadkracht. We pakken de schadezaak op en proberen de uitkering alsnog te realiseren of het uit te keren bedrag te verhogen. Juist omdat we inhoudelijk en vakkundig mee kunnen praten. En vanwege onze omvang als partner van diverse branches krijgen we de aandacht van verzekeraars die nodig is.

 
Leg het vraagstuk voor uw branche aan ons voorEric KreftCommercieel Directeur