Midden in de maatschappij
Zorgvuldig en betrokkenSchouten Zekerheid onderneemt met aandacht voor alle belanghebbenden
Leg ook uw vraag over verantwoord ondernemen aan ons voor

Midden in de maatschappij

Schouten Zekerheid is in alle aspecten gericht op continuïteit. Als verzekeringsmakelaar spelen wij een belangrijke rol in het economische proces. Hierbij passen in onze visie geen eendagsvliegen. In onze relaties met medewerkers, klanten, verzekeraars en andere belanghebbenden streven wij dan ook een lange termijn relatie na.

Consumenten, bedrijven en overheden stellen steeds vaker hogere eisen aan hun producten met betrekking tot duurzaamheid. Schouten Zekerheid wil op deze behoefte inspelen door een bewuste en structurele invulling te geven aan ons ondernemerschap. De bewustheid komt voort uit het feit dat wij als organisatie ervoor open staan om te groeien, maar ons hier niet op blind staren; keuzes worden weloverwogen genomen.

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De structurele invulling komt overeen met de lange termijn visie van onze organisatie. MVO helpt ons in de ambitie om ons verder te blijven ontwikkelen als een innovatief, klantgericht en winstgevend onafhankelijk assurantiebedrijf met een hoog kennisniveau dat tot de top vijf van Nederland blijft behoren en waar het prettig en goed is om te werken. Ons MVO-beleid richt zich op de drie rollen die Schouten Zekerheid heeft in de samenleving:

Werk

De maatschappelijke impact is het grootst in ons dagelijks werk. Met onze advisering en maatwerkoplossingen kan Schouten Zekerheid laten zien hoe ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Verder is steeds vaker het MVO-beleid van onze klanten een bepalende factor in de inkoopstrategie van verzekeringsproducten. 

Bedrijf

Door tijd- en plaatsonafhankelijk werken steeds meer mogelijk te maken, levert Schouten Zekerheid een bijdrage aan het terugdringen van de filedruk en uitstoot van CO2 en kunnen medewerkers hun werk-privébalans beter afstemmen. Verder stimuleren we het terugdringen van het gebruik van papier door als organisatie te streven naar papierloos werken, maar ook door het integreren van bijvoorbeeld een elektronische polis. De stukken die nog wel per post gaan, worden CO2-neutraal verzonden. 

Wereld

De kennis en ervaring van het organiseren van financiële zekerheid zet Schouten Zekerheid in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale en economische problemen. Het meest concreet hierin is het sponsoren van de topsport. Momenteel zijn we sponsor van Hockeyclub Rotterdam, Rotterdamse SporticonenRotterdam Topsport en hoofdsponsor van hardloper Nick van der Poel. Daarnaast werken wij samen met het Maasstad Ziekenhuis aan verduurzaming van het ziekenhuis middels zonne-energie die in de Schouten Toren wordt opgewekt.  

Uw contactpersoonErica van HeukelomTeamleider Marketing & Communicatie