Aangekondigde verkorting loondoorbetalingsverplichting werkgever gekeerd

Het kabinet had in het regeerakkoord aangekondigd de loondoorbetaling voor het mkb te verkorten naar een jaar. De maatregel beoogde de druk voor kleine werkgevers te verlichten. Samen met MKB Nederland en het Verbond heeft Adfiz geagendeerd dat deze maatregelen de problemen niet oplost en alternatieve oplossingsrichtingen aangedragen. Gisteren kondigde minister Koolmees aan dat de verkorting niet doorgaat en dat mkb-werkgevers op andere wijze ontzorgd zullen worden. Adfiz is blij met de gepresenteerde oplossing en gaat nu verder in gesprek over de uitwerking.

De richting die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gekozen sluit aan bij de visie die de Commissie Zorg & Inkomen van Adfiz eerder presenteerde. Daarnaast maakte de minister gisteren bekend dat de WGA van 10 naar 5 jaar ook van tafel is. De belangrijkste onderdelen van de afspraken zijn:

  • 2 jaar loondoorbetaling blijft twee jaar.
  • Er komt een jaarlijkse tegemoetkoming van 450 miljoen in de kosten van loondoorbetaling.
  • Verzekeraars ontwikkelen een mkb-verzuim-ontzorg-verzekering die kleine werkgevers optimaal moet ontzorgen.

Vervolgtraject

Adfiz kan nu met Sociale Zaken en MKB Nederland verder in gesprek over de uitwerking. Want hoewel ze blij zijn met het voorstel en de afspraken, bevat de aanpak nog open eindes, die goed ingevuld moeten worden. Zo moet goed geborgd worden dat de jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 450 miljoen gebruikt wordt om de premies van verzuimverzekering te dempen en niet om andere verzuimkosten te financieren. Een ander belangrijk punt in de uitwerking is de rol van de adviseur. Werkgevers en zieke werknemers moeten in het voorstel van de minister beter geïnformeerd worden over het re-integratieproces. In de uitwerking moet de betrokkenheid van de adviseur geborgd worden, zoals dat nu ook het geval is.

Vragen?

Heeft u vragen over deze aankondiging van minister Koolmees? Neem dan contact met ons op, wij lichten graag toe wat dit voor uw organisatie betekent.

Bron: Adfiz

Publicatiedatum: 21 december 2018
Onze pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag