Autodiefstal: wat te doen?

Sinds 2000 was het aantal gestolen voertuigen niet zo laag als het afgelopen jaar. Werden in 2000 nog 25.187 aangiften van personenauto’s gedaan, in 2014 waren dit er 10.712: een daling van 57%. Ook diefstal van lichte bedrijfsauto’s (busjes), aanhangers en vrachtwagens vertonen dezelfde dalende trend. Dat is goed nieuws! Maar wat moet u doen als uw auto toch gestolen wordt? Welke partij zorgt dan voor wat?

U loopt naar de plek waar u uw auto geparkeerd heeft, maar ziet hem niet direct staan. Nogmaals drukt u op uw autosleutel om te zien of ergens uw lichten aangaan. U weet zeker dat u hem hier heeft neergezet. Of toch niet? Langzaam maar zeker bekruipt u een onaangenaam gevoel en uiteindelijk weet u het zeker: uw auto is gestolen! Onze ervaring leert dat u op dat moment vooral behoefte heeft aan adequate begeleiding en duidelijkheid. Daarom beschrijven wij globaal hoe het schadeproces bij Schouten Zekerheid eruit ziet, welke partijen betrokken zijn en wat u van deze partijen kunt verwachten.

Persoonlijke schadebehandelaar

Als het bovenstaande u overkomt, hebben wij begrip voor uw frustratie. Ook weten wij dat u waarschijnlijk nog niet eerder in deze vervelende situatie heeft gezeten. Om te voorkomen dat u meerdere keren uw verhaal moet vertellen, krijgt u bij ons uw persoonlijke schadebehandelaar. Deze neemt u bij de hand en begeleidt u stap voor stap. Uiteraard dient de diefstal wel onder uw polisdekking te vallen. Meld de diefstal zo snel mogelijk bij ons, zodat wij kunnen bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Wat kunt u nu verwachten?

Bij een diefstalschade zijn diverse betrokken partijen die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Dit zijn uw verzekeraar, een onafhankelijk schade-expert en wij als uw tussenpersoon. Wij vormen de spin in het web en houden de regie op alle partijen. U kunt zelf ook een bijdrage leveren zodat de schade zo snel en soepel mogelijk wordt afgewikkeld.

De polisvoorwaarden

In geval van diefstal van uw voertuig, is in de polisvoorwaarden bepaald dat de verzekeraar eerst tot vergoeding van de schade overgaat, wanneer uw voertuig niet binnen 30 dagen wordt teruggevonden. Ook moeten dan de eigendomsrechten aan de verzekeraar zijn overgedragen. Wanneer uw voertuig eerder wordt teruggevonden, vergoedt de verzekeraar de schade die door een gedekte oorzaak is ontstaan gedurende de periode dat het voertuig niet in uw bezit was. Deze schade zal in kaart worden gebracht door een expert.

Wie doet nu wat?

In het onderstaande schema geven wij van alle betrokken partijen chronologisch aan welke acties door hen worden verricht. Zo weet u precies wat u, in dit geval ook van Schouten Zekerheid, kunt verwachten.


 PartijActie
 Umeldt de schade bij ons en wij melden deze bij de verzekeraar.
De verzekeraarschakelt een expert in.
De expert zal binnen de genoemde 30 dagen diverse acties uitvoeren en de schade vaststellen. 
dient diverse zaken, zoals sleutels en kentekenbewijzen, aan de expert te overleggen. Hoe sneller u hiertoe overgaat, hoe sneller de schadeafwikkeling plaats zal vinden. 
Wij zullen er bij de verzekeraar en de expert op aansturen dat op de 30e dag de rapportage is afgerond. 
De verzekeraar zal een akte van eigendomsoverdracht opstellen en aanleveren na de 30e dag. 
Wij zullen er bij de verzekeraar op aansturen dat deze akte op de 31e dag aan u wordt verzonden. 
dient deze akte getekend te retourneren. 
dient uw rekeningnummer aan ons te bevestigen. 
Wij zullen na ontvangst van deze gegevens voor schade-uitkering zorgen. 

30 dagen + 1 week

Zoals u ziet hoeft de schadeafwikkeling van een gestolen auto geen langdurige kwestie te vormen. Wanneer alle partijen zo snel mogelijk doen wat ze moeten doen, streven wij ernaar de schade binnen 30 dagen + 1 week volledig af te wikkelen.

Is uw auto gestolen? Zorg dan dat u, na de aangifte bij de politie, contact opneemt met uw verzekeraar of tussenpersoon om de diefstal te melden. Bij Schouten Zekerheid kan dit 24/7 via ons noodnummer.

Bron statistieken: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

Publicatiedatum: 27 februari 2015
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag