Doorbeleggen na de pensioendatum

Steeds meer werknemers bouwen pensioen op bij hun werkgever in een beschikbare premieregeling. De beschikbare premieregeling zal waarschijnlijk ook de basis gaan vormen van een nieuw pensioenstelsel in Nederland. In een beschikbare premieregeling wordt een pensioenkapitaal gespaard, waarvan op de pensioendatum pensioen wordt aangekocht. Dus de uitkering ligt nog niet vast zolang er nog niet met pensioen wordt gegaan, maar wordt omgezet in een levenslange pensioenuitkering wanneer men met pensioen gaat. Deze uitkering werd altijd vastgesteld op de pensioendatum en wijzigde daarna niet meer. De pensioenuitkering viel de laatste jaren voor veel werknemers lager uit dan verwacht. Reden daarvoor is dat verzekeraars met de huidige rentestanden nauwelijks een vergoeding krijgen op de (nog niet uitgekeerde) pensioenkapitalen. Hoe hoger de rentestand, hoe hoger de pensioenuitkering. Keuze: vast of variabel Voor deelnemers die niet hun pensioenkapitaal voor de rest van hun leven willen omzetten in een pensioenuitkering (omdat de rente laag is), is er sinds kort de mogelijkheid tot doorbeleggen. Het pensioenkapitaal wordt dan niet omgezet in een vaste gelijkblijvende pensioenuitkering maar in een variabele uitkering. Hierbij wordt geheel of gedeeltelijk doorbelegd met het opgebouwde pensioenkapitaal. Met de huidige lage rente zal dit zeker een gunstig effect hebben op de initiële uitkeringen. Hoe dit in de toekomst zal uitpakken is onbekend, want de pensioenuitkering wordt afhankelijk van toekomstige marktontwikkelingen. Vooraf is niet te voorspellen of de uitkeringen uiteindelijk hoger blijven of lager worden dan wanneer je nu in één keer een pensioen aankoopt. De mogelijkheden van doorbeleggen zijn sterk verschillend per pensioenverzekeraar: er zijn keuzes in het aandeel van het pensioenkapitaal waarmee wordt doorbelegd, de duur waarin wordt doorbelegd en ook de kosten lopen uiteen. Voor werkgevers is het belangrijk dat zij hun werknemers wijzen op de mogelijkheden en te begeleiden naar de best passende oplossing, al was het maar op grond van goed werkgeverschap. Keuze kan ver voor pensioendatum gemaakt worden Hoewel voornoemde keuze pas speelt op en na de pensioendatum, worden deze keuzes bij voorkeur ver voor de pensioendatum gemaakt. Voortaan is het namelijk mogelijk om tot (we noemen dat de opbouwfase) en na (we noemen dat de uitkeringsfase) de pensioendatum langer en risicovoller te beleggen. Er is hierdoor kans op een hoger pensioen, maar ook op een lager pensioen. De standaard blijft een vaste uitkering, maar de werknemer kan kiezen voor het voorsorteren op een variabele uitkering. Het is vanzelfsprekend dat de werknemer hierover grondig moet worden voorgelicht. Niet alleen over deze keuze, maar ook op thema’s als doorwerken, deeltijdwerken en andere persoonlijke keuzes. Ook in bestaande pensioenregeling Ook in de bestaande beschikbare premieregelingen krijgen werknemers  in de meeste gevallen de komende periode deze keuze. De keuze is relevant als het beleggingsprofiel tussen het voorsorteren op een vaste uitkering gaat afwijken van het beleggingsprofiel dat is afgestemd op doorbeleggen. Voorlichting wordt in ieder geval gegeven door de pensioenuitvoerder (deze dient op grond van de Wet Verbeterde premieregeling de financiële mogelijkheid en het risicoprofiel van de werknemer uit te vragen, rekening houdend met andere toekomstige inkomsten en uitgaven) en de werkgever (op grond van de Wet Pensioencommunicatie). Heeft u vragen hierover? U kunt altijd contact opnemen met Caspar de Waard, Pensioenconsultant bij Schouten Zekerheid. Hij is te bereiken via 010 - 288 44 44 of caspar.de.waard@schoutenzekerheid.nl. Publicatiedatum: 21 augustus 2017
Onze Pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag