ESG: Hoe houd je grip op de governance risico’s?


Niet alleen de ESG-wetgeving (Environmental, Social en Governance) vraagt meer aandacht voor governance. De kwaliteit van het bestuur heeft ook grote impact op de financiële gezondheid en reputatie van een bedrijf. Fraude, corruptie, belangenconflicten en andere vormen van bad governance kunnen grote consequenties. Verder kan de overheid hoge boetes opleggen wanneer de ESG-voorschriften niet worden gevolgd.

Maar ook andere partijen kunnen een bedrijf aansprakelijk stellen voor de gevolgen van onbehoorlijk bestuur. Beheersing van de governance risico’s is dus essentieel. In deze blog bespreek ik de bestuurlijke valkuilen, de risico’s die daarmee gepaard gaan en de best practices voor bestuurssystemen die zijn gebaseerd op sterke ethische normen en effectieve interne controles.

Wat zijn de bestuurlijke valkuilen?

 • Gebrek aan transparantie. Wanneer bedrijven niet open zijn over hun financiële situatie, besluitvormingsprocessen en beleidslijnen, kan dit leiden tot wantrouwen bij investeerders, klanten en werknemers.

 • Belangenconflicten. Bestuurders of leidinggevenden die persoonlijke belangen nastreven ten koste van het bedrijf, creëren een klimaat van wantrouwen en verminderen de efficiëntie.

 • Onvoldoende diversiteit. Een gebrek aan diversiteit in bestuursorganen kan leiden tot tunnelvisie en het missen van kansen, en kan ook ethische kwesties in de hand werken.

 • Onvoldoende risicobeheer. Bedrijven die geen effectieve systemen voor risicobeheer hebben, kunnen te maken krijgen met financiële verliezen en reputatieschade.

 • Gebrek aan verantwoording. Als leiders niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun beslissingen en acties, kan dit leiden tot machtsmisbruik en verkeerde besluiten.

Welke gevolgen kan bad governance hebben?

 • Verminderd investeerdersvertrouwen, wat resulteert in een daling van de aandelenkoersen en financieringsproblemen.

 • Reputatieschade, met verlies van klanten en partners als gevolg.

 • Juridische problemen en boetes bij schendingen van wet- en regelgeving.

 • Verlies van talent, want mensen willen niet werken voor bedrijven met slechte reputatie op dit gebied.

 • Verminderde creatie van langetermijnwaarde voor alle belanghebbenden.

Hoe ontwikkel je een robuust bestuurssysteem?

 1. Transparantie. Zorg voor openheid in bedrijfsactiviteiten, financiële rapportage en besluitvormingsprocessen. Publiceer jaarlijkse rapporten en informeer stakeholders, onder meer tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

 2. Onafhankelijkheid. Zorg voor een onafhankelijk bestuur met bestuursleden die geen directe financiële belangen hebben bij het bedrijf. Dit helpt om belangenconflicten te voorkomen.

 3. Diversiteit. Bevorder diversiteit in het bestuur en het senior management om verschillende perspectieven en denkwijzen te bevorderen.

 4. Risicobeheer. Implementeer effectieve risicobeheersystemen en interne controlemechanismen om potentiële bedreigingen voor het bedrijf te identificeren en aan te pakken.

 5. Verantwoording. Houd leiders en bestuurders verantwoordelijk voor hun beslissingen en acties. Implementeer een ethische gedragscode en mechanismen voor klachtenafhandeling.

 6. Betrek belanghebbenden: Communiceer met alle belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen, en neem hun belangen mee in de besluitvorming.

 7. Naleving. Zorg ervoor dat het bedrijf voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften en blijf op de hoogte van veranderende regelgeving.

Onderdeel van de ESG-rapportage

De term ESG verwijst naar de gevolgen voor het milieu (Environment), de mensen (Social) en het bestuur (Governance) op alle betrokkenen bij een organisatie. De ESG-wetgeving gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu al vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 ook voor andere grote bedrijven. De rapportage heeft betrekking op alle aspecten van ESG.

Ook over governance moet dus gerapporteerd worden en de een accountant moet deze informatie toetsen. Uit de benchmark die Schouten Zekerheid onlangs heeft uitgevoerd, blijkt dat ESG nog niet hoog op de agenda staat. Bijna 40% van de bedrijven levert geen ESG-rapportages en een kleine 20% meent dat het niet van toepassing is voor hun organisatie. Bij de overige bedrijven is de rapportage beperkt en dus voornamelijk gericht op naleving. Slechts 11% levert een uitgebreide ESG-rapportage met specifieke meetwaarden en doelen, onder meer voor governance.

Neem alsnog deel aan de benchmark en download het complete rapport

Niet alleen op het gebied van governance en de overige ESG-aspecten is aandacht geboden. Ook allerlei andere ontwikkelingen beïnvloeden je risicoprofiel. Hoe kunt je die risico’s beheersen en hoe pakken andere bedrijven dat aan? Dat kun je nagaan door alsnog deel te nemen aan de benchmark van Schouten Zekerheid. Je krijgt dan direct na het invullen van de vragenlijst een overzicht dat duidelijk maakt waar je staat ten opzichte van andere bedrijven. Bovendien kun je hier kosteloos het complete rapport met de resultaten van de benchmark downloaden.

Publicatiedatum: 04 april 2024
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Lees hier het hele benchmarkrapport