Een update over het pensioenakkoord

Op donderdag 4 juni heeft ons webinar plaatsgevonden over de inhoud en de gevolgen van het pensioenakkoord. Wij gaven toen al aan dat minister Koolmees nog vóór de zomer het wetsvoorstel voor modernisering van ons pensioenstelsel wil indienen. Op vrijdag 12 juni is dan ook overeenstemming bereikt over de aanpassing van het pensioenstelsel met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Wat houdt dit precies in?

Overstap naar premieregeling met één uitzondering

Zoals verwacht zullen in het nieuwe stelsel alle werkgevers overstappen naar een zogenaamde premieregeling. In het huidige stelsel geldt voor de meeste werkgevers dat de pensioenopbouw vaststaat en bepalend is voor de benodigde pensioenpremie om dit pensioen te kunnen financieren (pensioentoezegging). In het nieuwe stelsel zal juist de beschikbare pensioenpremie vaststaan en zal deze bepalend zijn voor de uiteindelijke pensioenopbouw (premietoezegging). Deze pensioenpremie dient, geheel in lijn met het in 2019 gesloten pensioenakkoord, ongeacht de leeftijd voor alle deelnemers aan de regeling gelijk te zijn.

Er geldt hierbij een uitzondering voor werkgevers die momenteel al een premieregeling aanbieden aan hun werknemers, waarbij de premie stijgt naarmate de werknemer ouder is. Deze groep werkgevers mag de stijgende pensioenpremies blijven aanbieden aan de huidige deelnemers. Voor nieuwe deelnemers geldt een gelijke premie, ongeacht de leeftijd.

Wat zijn de gevolgen?

Dit is wellicht goed nieuws voor de vele werkgevers die een beschikbare premieregeling hebben ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of premie-pensioeninstelling (PPI). Dit stelt de te verwachten discussie met de werknemers over eventuele compensatie voor verlaging van toegezegde (toekomstige) beschikbare premies tenslotte in een vriendelijker daglicht.

Aan de andere kant kunt u zich afvragen hoe wenselijk het is om nog tientallen jaren binnen uw organisatie onderscheid te maken in de pensioenopbouw tussen werknemers met eenzelfde leeftijd, functie en/of salaris. Bovendien is het de vraag of verzekeraars bereid zijn om gedurende zo'n lange periode dubbele pensioenadministraties te voeren, gezien de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Het Verbond van Verzekeraars heeft dan ook al bezwaar aangetekend op het akkoord.

Wij houden u op de hoogte!

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u uiteraard op de hoogte.

  • Kijk hier ons webinar terug over de inhoud en de gevolgen van het pensioenakkoord.
  • Download hier ons whitepaper 'De impact van het pensioenakkoord'.
  • Meld u hier kosteloos aan voor onze online cursus 'Pensioen in Praktijk'.
Publicatiedatum: 16 juni 2020
Onze Pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 07 Stel een vraag
Hier vindt u alle informatie over het pensioenakkoord