Eigen risico, eigen bijdrage, basis, aanvullend? Veelgestelde vragen rondom uw zorgverzekering

U kunt nog tot eind van het jaar overstappen van zorgverzekeraar. Maar hoe moet dat? Wat is uw eigen risico? En wat verandert er in 2017 in de basisverzekering? In dit artikel zetten we de veelgestelde vragen en de antwoorden hierop op een rij.


1. Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering 2017?

Ook in 2017 worden er weer wijzigingen in de basisverzekering doorgevoerd. Op deze pagina vindt u het meest recente overzicht van wijzigingen.

2. Kan ik via Schouten Zekerheid gebruik maken van korting op mijn zorgverzekering?

Jazeker, Schouten Zekerheid heeft via Schouten Zorgvoordeel een collectief contract met CZ. Hier krijgt u de volgende kortingen:

 • 7% korting op de basiszorgverzekering. 
 • 10% korting op de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekering.

Via www.schoutenzorgvoordeel.nl kunt u middels onze handige adviestool kijken welke zorgverzekering van CZ het beste bij u past en deze direct online afsluiten. Ook als u al verzekerd bent bij CZ kunt u van de korting gebruik maken door dit formulier in te vullen.

3. Hoe moet ik overstappen van zorgverzekering?

Dat is heel gemakkelijk: kies de zorgverzekering en zorgverzekeraar die bij u passen en sluit uw nieuwe verzekering online af. Doet u dit voor 1 januari, dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw oude verzekering opgezegd wordt. U heeft tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

4. Voor wie is de basiszorgverzekering en is deze verplicht?

Met een basiszorgverzekering verzekert u zichzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. Bent u net 18 geworden of bent u teruggekomen uit het buitenland? Dan moet u binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan een zorgverzekering afsluiten. De verzekeringsplicht voor de basiszorgverzekering is niet geldig voor:

 • Personen zonder verblijfsvergunning.
 • Personen die in het buitenland werken.
 • Personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden.
 • Militairen in actieve dienst. 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de hoofdverzekerde.

5. Hoe werkt het eigen risico?

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat u via de basisverzekering zelf moet betalen. Voor 2017 is het eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van die korting.

6. Welke medische zorg valt niet onder het eigen risico?

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts.
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
 • Verloskundige zorg.
 • Kraamzorg.
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek).
 • De griepprik voor risicogroepen.
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

7. Hoe werkt de eigen bijdrage?

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. U betaalt hiervoor premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat u voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel u moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:

De wettelijke eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde. Wanneer u gebruik maakt van de volgende zorg moet u rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
  Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage van 95 euro per persoon per jaar.
 • Specialistische GGZ
  Voor de tweedelijns GGZ geldt sinds 2012 een eigen bijdrage bij opname en verblijf.
 • Medicijnen
  De basisverzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer u gebruik maakt van een duurdere variant zult u het restbedrag zelf moeten bijbetalen.
 • Kraamzorg
  Voor kraamzorg thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4 euro per uur.
 • Hulpmiddelen 
Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar
Voor sommige hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leverancier/winkel. Voor bovengenoemde eigen bijdragen kunt u zich vaak aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest.


8. Wat is het verschil tussen een naturaverzekering en een restitutieverzekering?

Zorgverlening
Bij een naturaverzekering kunt u alleen naar een zorgverlener (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft. Bij een restitutieverzekering kunt u naar een zorgverlener van uw eigen keuze gaan.

Declaraties
De rekening van de zorgverlener wordt bij een naturaverzekering rechtstreeks door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar ingediend, terwijl u bij een restitutieverzekering vaak de rekeningen eerst zelf krijgt en dan doorstuurt naar uw zorgverzekeraar.

Premie
De premie van een naturaverzekering is doorgaans lager dan van een restitutieverzekering. Dit komt omdat zorgverzekeraars doorgaans afspraken maken met zorgverleners. Als er een contract is met de zorgverlener waar u naar toe gaat dan kost uw behandeling minder voor de zorgverzekeraar dan wanneer u naar een zorgverlener gaat waar geen prijsafspraken gemaakt zijn.

9. Hoe ben ik voor zorg verzekerd als ik op vakantie ben in het buitenland?

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke medische zorg u kunt krijgen, hangt af van het land waar u op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt uw basis zorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Zorgkosten buitenland
Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar. Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar u naartoe gaat? Zoek dan in de polis van uw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg u daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt uw Nederlandse zorgverzekeraar of u nog verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar.

Europese ziekteverzekeringskaart
Gaat u voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan de Europese ziekteverzekeringskaart handig zijn. Met deze kaart krijgt u makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En u krijgt de kosten sneller vergoed. U kunt de kaart aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

10. Ik wil een collectieve zorgverzekering voor mijn medewerkers. Kan Schouten Zekerheid mij daarbij helpen?

Jazeker, wij helpen u daar graag bij! Wij ondersteunen u bij het introduceren van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers óf bij het behalen van meer rendement uit uw huidige collectieve zorgverzekering. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Publicatiedatum: 16 december 2016
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag