Eigendomsvoorbehoud bij leveringen van Nederland naar Duitsland

Wanneer gaat het eigendom over van leverancier naar koper? En wat gebeurt er met de goederen indien men te maken krijgt met een faillissement in Nederland of in het buitenland? Het eigendomsvoorbehoud wordt steeds vaker opgenomen in de algemene voorwaarden van leveranciers. En dit blijkt nodig, want vooral bij het zakendoen in Duitsland levert het ontbreken hiervan nogal eens tot moeilijkheden.  

Het eigendomsvoorbehoud geeft duidelijkheid over het eigendom van geleverde goederen. Eigenlijk betekent het niets minder dan dat het eigendom van de geleverde goederen pas overgaat naar de koper, wanneer deze de factuur volledig heeft betaald. Hiermee voorkomt de verkoper dat de koper eigenaar wordt zonder te betalen.
Als de algemene voorwaarden (met eigendomsvoorbehoud) van toepassing zijn op de koopovereenkomst, kunnen de goederen -indien de facturen niet worden betaald of wanneer de koper failliet gaat- worden teruggehaald. 

Eigendomsvoorbehoud over de grens

Als u zaken doet in het buitenland, en dan met name in Duitsland, kunnen er andere rechtsregels gelden voor het eigendomsvoorbehoud. Het is dus van groot belang dat van tevoren wordt bedacht wat de eventuele gevolgen kunnen zijn bij een handelsovereenkomst en het niet-betalen van een vordering. Of nog erger: een faillissement van de koper. Het recht op eigendomsvoorbehoud kan vervallen indien de producten inmiddels verwerkt zijn in andere producten. Wat betekent dit voor het eigendomsvoorbehoud indien u over de grens levert?

Verlengd eigendomsrecht

In het Nederlands recht kunt u de producten alleen terugvorderen wanneer deze nog niet zijn verwerkt, bewerkt of zijn doorverkocht. In het Duitse recht ligt het anders en kent men het verlengd eigendomsvoorbehoud. Dat betekent dat het recht kan worden verlengd tot uit de oorspronkelijke zaak vervaardigde zaken. Er zijn hierbij een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden:

Rechtsgeldig

Allereerst is de vraag, is het overeengekomen eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig? Welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd om hierover te beslissen? Bij een overeenkomst met een Duitse partij is het van belang dat wordt overeengekomen welk recht van toepassing is. Vervolgens is belangrijk dat dit eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen in de algemene voorwaarden en dat deze van toepassing zijn op de koopovereenkomst. De voorwaarden moeten worden weergegeven in de taal die beiden partijen begrijpen. Bij een overeenkomst met een Duitse partij is het in de meeste gevallen daarom gebruikelijk dat de voorwaarden in het Duits worden weergegeven. Kortom, er zal dan een verlengd eigendomsvoorbehoud moeten worden opgenomen naar Duits recht.

Totstandkoming

Het tweede aspect heeft te maken met de totstandkoming van de goederenrechtelijk gevolgen. Voor welke vorderingen geldt het eigendomsvoorbehoud? In wiens vermogen valt de zaak en mogen goederen worden doorverkocht ondanks het eigendomsvoorbehoud? Deze goederenrechtelijke gevolgen worden bepaald door onder andere het recht van de plaats van de levering van de goederen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een verlengd eigendomsvoorbehoud naar Duits recht in Nederland uit te oefenen. In de Nederlandse wet kennen we het verlengd eigendomsvoorbehoud namelijk niet.

Locatie van de goederen

Ook is het van belang te weten wat er precies gebeurt indien het eigendomsvoorbehoud daadwerkelijk wordt uitgeoefend en de goederen worden opgeëist. Men kijkt in zo’n situatie waar de goederen zich op dat moment bevinden. Zijn de goederen in Duitsland dan kan men zich beroepen op het verlengd eigendomsvoorbehoud naar Duits recht.

Welke risico’s loopt u?

Het is goed om bij handelstransacties naar het buitenland, en dan voornamelijk Duitsland, goed te kijken naar de risico’s die u loopt en de afspraken en voorwaarden daarop af te stemmen om een eventuele toekomstige discussie hierover te vermijden. De kredietverzekeraar verlangt dat bij transacties naar Duitsland het verlengd eigendomsvoorbehoud is opgenomen in de algemene voorwaarden om zo het verzekerd karakter te kunnen waarborgen.

Bron: Credit Expo


Meer weten?

Wilt u meer informatie over het (verlengd) eigendomsvoorbehoud en de eisen van een kredietverzekeraar? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden graag al uw vragen.


Publicatiedatum: 24 januari 2018
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag