Hoe is het risiconiveau in de landen waar u onderneemt?

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld.

Klik hier om de kaart te vergroten

Deze wereldrisicokaart wordt opgesteld aan de hand van verschillende bronnen en maakt gebruik van het STAR-ratingsysteem. Dit is een systeem dat de afdeling Economisch Onderzoek van Atradius heeft ontwikkeld om het landenrisico te beoordelen, waaronder uiteenlopende politieke en economische risico's, burgerlijke onrust en conflicten.

Landenrisico

Bedrijven die internationaal zakendoen vertrouwen op de stabiliteit van de zakelijke omgeving in het buitenland. Winst en investeringen zijn gevoelig voor negatieve ontwikkelingen in deze omgeving. Deze risico’s worden in een brede term verwoord als ‘landenrisico’. Het niveau van en de verandering in het landenrisico zijn daarom belangrijke strategische en operationele indicatoren voor internationale bedrijven.

Het landenrisico beslaat een breed scala aan factoren, zoals politieke ontwikkelingen, het risico van (gewapend) conflict en de situatie van de overheidsfinanciën. Deze factoren hebben betrekking op bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving, het risico van beslaglegging, burgerlijke onrusten, oorlog, kapitaalrestricties en devaluatie van valuta. Het landenrisico houdt rekening met de bereidheid en het vermogen van een staat om te betalen en de invloed die dit heeft op het vermogen van publieke of private entiteiten om aan hun grensoverschrijdende betalingsverplichtingen te voldoen. Onder het politiek risicocontract bieden we dekking op een deel van gebeurtenissen die vallen onder het landenrisico. Wilt u meer weten over een bepaalde markt en de bijbehorende STAR-rating, bekijk dan onze Landenrapporten.

De STAR-rating

STAR is de interne politiek-risico-rating van Atradius. STAR staat voor Sovereign Transfer and Arbitrary Risk en is een ratingsysteem voor het bepalen van het landenrisico. De STAR-rating is ontworpen als een indicator die een samenvatting geeft van politiek risico zoals dat van toepassing is binnen het verzekeringscontract van Atradius. De rating richt zich uitdrukkelijk op de impact van dat risico op publieke en private entiteiten met grensoverschrijdende betalingsverplichtingen.

Over het algemeen worden soevereiniteitsoverdracht of willekeurig risico onder een politiek risicocontract van Atradius aangemerkt als gebeurtenissen die aanleiding vormen tot kredietverzuim.

De STAR-rating loopt van één tot tien, waarbij één het laagste risico aangeeft en tien het hoogste. De tien ratingstappen zijn samengevoegd in vijf bredere categorieën om hun betekenis naar termen van kredietkwaliteit te interpreteren. Vanaf het gunstigste deel van dit spectrum strekken deze categorieën zich uit van ‘Laag risico’ tot ‘Zeer hoog risico’.

Bron: Atradius

Publicatiedatum: 10 maart 2017
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag