Premiekortingen omgezet in Loonkostenvoordelen

Tot 1 januari 2018 kon u gebruik maken van verschillende premiekortingen voor werknemers. Zo waren er premiekortingen voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers en een regeling in het kader van banenafspraak scholingsbelemmerden.

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen omgezet in Loonkostenvoordelen. Naast een versobering van de subsidie (€ 7.000,- per fte per jaar voor de duur van drie jaar, naar € 6.000,- per fte per jaar voor de duur van drie jaar) heeft de verandering met name betrekking op het aanvraagproces.

Voorheen kon u nog met terugwerkende kracht van 5 jaar aanspraak maken op de diverse premiekortingen. Met de introductie van het Loonkostenvoordeel (LKV), moet u binnen drie maanden een doelgroep verklaring hebben aangevraagd. Doet u dit niet, dan kunt u ook geen aanspraak meer maken op het Loonkostenvoordeel (over de volledige periode). Het is dus zaak dat het proces van indiensttreding in combinatie met het uitvragen van een eventuele status strak ingericht wordt.

Hulp nodig?

Schouten Zekerheid kan u hierbij helpen. Hoe wij u kunnen helpen, is afhankelijk van uw behoefte. Op het gebied van het LKV, kunnen wij bijvoorbeeld:

  • Een training verzorgen waarbij wij een toelichting geven op het LKV.
  • U helpen het proces uit te tekenen.
  • Samen met u nagaan of er mogelijk in het verleden subsidie is blijven liggen en u helpen hier alsnog aanspraak op te gaan maken.

In deze video leggen we kort uit wat er verandert met de introductie van het LKV.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij in u situatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons via 010 - 288 45 07. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 01 februari 2018
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag