Risicodeskundigen verzekeringsbranche: bedrijven zijn veiliger geworden

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn in de afgelopen drie jaar veiliger geworden. Dat vindt iets meer dan de helft (58%) van de in de verzekeringsbranche actieve risicodeskundigen. Uit een enquête van het Verbond van Verzekeraars blijkt verder dat met name risicodeskundigen in de branches ‘Agrarisch’ en ‘Motor’ vinden dat de bedrijven en instellingen die zij in de boeken hebben staan, meer oog hebben voor risico’s en meer gebruik maken van (brand)veilige materialen. Daarnaast zouden deze bedrijven zich meer zorgen maken over de continuïteit van de onderneming en zouden er betere inspecties en controles plaatsvinden.

Het onderzoek toont verder aan dat er volgens de ondervraagde risicodeskundigen vooral op het terrein van preventie nog winst te boeken is. Bijvoorbeeld door de (risico)bewustwording te vergroten, afspraken en inspecties vast te leggen en door kennis te delen. Ook moeten ondernemers ervan worden doordrongen dat het slechts voldoen aan wet- en regelgeving een onderschatting is van de risico’s die het bedrijf loopt. Bijna de helft van de risicodeskundigen (44%) is namelijk van mening dat het wettelijk/toezichthoudend kader onvoldoende is. In hun ogen worden bestaande wetten en normen onvoldoende geïnspecteerd, is de handhaving onvoldoende en zijn ondernemers niet goed genoeg voorbereid op hun eigen verantwoordelijkheid nu de overheid steeds verder terugtreedt. Ze pleiten daarom voor meer dialoog, uitwisseling van informatie en een betere samenwerking tussen overheid en verzekeraars.

Cyber en fraude

Als ‘nieuwe’ risico’s werden door de ondervraagde risicodeskundigen onder meer zonnepanelen, inductie, IT en onvoldoende besef van aansprakelijkheidsrisico’s genoemd. Op de vraag op welke terreinen bedrijven minder veilig zijn geworden, werden vooral cyber en fraude genoemd. Volgens de risicodeskundigen is de financiële crisis daar debet aan. Deze zorgt namelijk zowel voor meer als voor minder veiligheid. Meer, omdat ondernemers zich bewuster zijn dat schade hun continuïteit in gevaar brengt. Minder, doordat er wordt bezuinigd op preventie en veiligheid. Opvallend tot slot is dat de meer regionaal opererende risicodeskundigen negatiever zijn over het wettelijk kader (54%) dan de wereldwijd (46%) en de landelijk werkende deskundigen (35%).

Publicatiedatum: 21 januari 2016
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag