Hoeveel risico loopt uw organisatie?

Schouten Zekerheid heeft onder 113 bedrijven onderzoek gedaan naar het bewustzijn van bedrijfsrisico's en de wijze waarop deze beheerd worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn op zijn minst opvallend te noemen.


Optimaal management van uw bedrijfsrisico's is noodzakelijk

In een tijd waarin bedrijven op vele manieren risico's kunnen lopen - internetaanvallen, beperkte grondstoffen, verstoorde logistiek, krapte op de arbeidsmarkt - krijgt het managen van bedrijfsrisico's veelal niet de noodzakelijke aandacht. Zo bleek uit ons onderzoek.

De omstandigheden in 2023 zorgden voor onrust in zowel de samenleving als in het bedrijfsleven. Tekorten aan grondstoffen, energie, brandstoffen en vakkundig personeel zorgden voor een complexe uitdaging bij veel branches. Een toenemende digitalisering van bedrijfsvoeringen maakt dat organisaties extra risico lopen om ook nog eens van buitenaf aangevallen te worden.

In ons onderzoek hebben geprobeerd de kwetsbaarheden in de Nederlandse economie zo duidelijk en tastbaar mogelijk te maken. Deelnemers aan de Nationale Benchmark Zakelijk Risicomanagement 2023/2024 zijn verantwoordelijken en medebeslissers op het gebied van risicomanagement en verzekeringen. Ze werken bij bedrijven van verschillende omvang die actief zijn in uiteenlopende sectoren. 

In ons benchmarkrapport kunt u informatie vinden om uw eigen organisatie te professionaliseren. Heeft u vragen of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 27 februari 2024
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Lees hier het hele benchmarkrapport