Veilig en verantwoord op zakenreis naar het buitenland in 7 stappen

Het zakelijke reisverkeer komt langzaam weer op gang. Goed nieuws voor uw onderneming, maar deze ontwikkeling brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee voor u als werkgever. In dit artikel delen wij zeven belangrijke stappen die u als werkgever dient te nemen, voordat u uw medewerkers op zakenreis laat gaan naar het buitenland.

1. Check het reisadvies bij Buitenlandse Zaken

Heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) afgegeven, dan wordt een (zaken)reis naar het betreffende land dringend afgeraden. Van u als werkgever mag redelijkerwijs worden verwacht dat u uw medewerkers dan ook niet laat afreizen naar dat land. Dit reisadvies geldt overigens niet voor het transport- en goederenvervoer. Deze bedrijfssector wordt gezien als ‘noodzakelijk verkeer’. Klik hier voor de website van de Nederlandse overheid over reizen naar het buitenland.

2. Check bij de verzekeraar of er dekking is

Allereerst: de dekking van reis- en annuleringsverzekeringen blijft in stand voor niet aan corona gerelateerde claims. Is de claim wél gerelateerd aan het coronavirus, dan geldt bij de beoordeling van de claim onder andere de noodzakelijkheid van de reis. Daarnaast kennen (reis)verzekeringen algemene bepalingen ten aanzien van roekeloosheid van de verzekerde, maatregelen om schade te voorkomen en schade die voortvloeit uit omstandigheden die bij de aanvang van de reis redelijkerwijs te voorzien waren. Veel zorgverzekeraars hanteren de volgende vergoedingen per reisadvies:

  • Reisadvies groen/geel: vergoeding volgt vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen, ook als het reisadvies tijdens de reis verandert. Repatriëring vindt alleen plaats bij medische noodzaak en na overleg met de zorgverzekeraar. 

  • Reisadvies oranje/rood: er is alleen vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij coronaklachten kan er geen gebruik worden gemaakt van vergoedingen uit aanvullende verzekeringen. 

3. Vraag uw medewerkers of zij willen reizen en zich hier veilig bij voelen

Vrijwel alle verzekeringen bevatten bepalingen die mogelijk een rol spelen bij de behandeling van een schade, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het schadegeval. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een uitsluiting voor annuleringen als een medewerker onwillig was om zakelijk te reizen naar het buitenland.

Om onzekerheid bij uw medewerkers weg te nemen, is het verstandig een reisplan op te stellen. Dit reisplan kan tevens worden getoetst, waarbij de situatie in het land van verblijf mee wordt genomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gezondheidszorg in het land en ook de route naar het land van bestemming.

4. Vraag uw medewerkers of zij klachten hebben en of zij in een risicogroep zitten

Verzekeraars kunnen reizen uitsluiten die zijn aangegaan tegen medisch advies in of waarbij een medewerker een ziekte, aandoening of afwijking heeft die voor de ingangsdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Een medische keuring of coronatest kan worden ondergaan voor aanvang van de reis. Het meenemen van een negatief testbewijs op corona kan een vereiste zijn voor de vliegreis naar een ander land, of een maatregel van de lokale overheden.

5. Geef uw medewerkers duidelijke richtlijnen mee op het gebied van hygiëne en veiligheid

Wat het land bestemming van uw medewerker ook is: wijs hen altijd op de gebruikelijke basisregels met betrekking tot corona. 


6. Check de coronarichtlijnen van het betreffende land

Verdiep u in alle coronaregels van de (lokale) overheden en instanties en vraag uw medewerkers zich daaraan te houden. Klik hier voor een overzicht van de coronarichtlijnen per land. 

De onderstaande wereldkaart houdt per land bij welke restricties gelden en de kaart wordt dagelijks voor 250 landen geactualiseerd. 

7. Geef uw medewerkers duidelijke instructies bij ziekte of een nieuwe corona-uitbraak

Wordt een medewerker tijdens de reis ziek of laait het virus weer op? De situatie verschilt uiteraard per individu en per land, maar in eerste instantie moeten altijd de aanwijzingen van de (lokale) overheid opgevolgd worden.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot de zakenreisverzekering, expats in het buitenland of hoe u uw medewerkers veilig kunt laten reizen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 19 mei 2021
Onze pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag
Op zoek naar een partner op het gebied van internationale arbeidsmobiliteit?