Verhoging boetes bij ontbreken RI&E

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd. Grote bedrijven die niet aan de verplichtingen voldoen, kunnen een geldstraf krijgen van € 4.500,-. Dat was voorheen € 3.000,-. De maximumboete voor een ontbrekend of ontoereikend Plan van Aanpak, waarin de veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen, is zelfs verhoogd van € 700,- naar € 3.000,-.

Werkgevers met minder dan 500 medewerkers betalen een percentage van deze bedragen, variërend van 80% bij 100 medewerkers tot 10% bij minder dan vijf medewerkers. Dat is natuurlijk zonde van het geld, maar belangrijker is dat de veiligheid van medewerkers te wensen kan overlaten bij een slecht of niet uitgevoerde RI&E en Plan van Aanpak. Daarnaast is een RI&E het ideale instrument om de risico's op verzuim aan te pakken en te verminderen. Momenteel beschikt slechts 45% van alle bedrijven in Nederland over een RI&E die aan alle eisen voldoet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers met hogere boetes en betere voorlichting aansporen de RI&E serieus te nemen.

Voor bijna elk bedrijf verplicht

Uiteraard lopen financieel adviseurs en hun collega's minder en andere risico's dan medewerkers van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt. Ondanks de verschillende risicoprofielen, is bijna elk bedrijf verplicht de RI&E uit te voeren. Er gelden soepelere regels voor organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken en bedrijven met medewerkers die samen minder dan 40 uur werken.

Bij ondernemingen met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst. Toetsing door een erkende zelfstandig professional, zoals een Hogere Veiligheidsdeskundige, is ook mogelijk. Voor kleinere bedrijven en organisaties zijn in de meeste gevallen branchespecifieke RI&E-instrumenten beschikbaar. 

Hoe staat het met de RI&E van uw organisatie?

Heeft u vragen over de RI&E van uw organisatie? Twijfelt u eraan of uw RI&E aan alle eisen voldoet? Neem dan contact op wij helpen u graag!


Bron: Lindenhaeghe

Publicatiedatum: 12 augustus 2019
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag
Benieuwd naar onze aanpak op het gebied van uw personeelsrisico's?