Vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op, waardoor werknemers steeds langer moeten doorwerken. Om de gezondheid van werknemers te bevorderen, is er meer aandacht voor preventie nodig en zal de arbozorg verbeterd moeten worden. De overheid heeft daarom het basiscontract arbodienstverlening geïntroduceerd.

Het is niet verplicht om een contract voor arbodienstverlening af te sluiten. Er zijn echter wel een aantal wettelijke taken waarbij werkgevers verplicht zijn zich door een bedrijfsarts bij te laten staan als het gaat om ziekteverzuimbegeleiding. Andere wettelijke taken zijn het toetsen van de RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) en het aanbieden van het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). De RI&E is een bedoeld om de gezondheid en veiligheid binnen bedrijven te bevorderen. Het PAGO is gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Dit verandert niet.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de vernieuwde Arbowet?

De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (branche) RI&E. Daarnaast moeten bedrijven er rekening mee houden dat er instemming van de OR of PVT nodig is bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. Onderstaand een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen in relatie tot het werk. De werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult tot de persoon herleidbaar niveau. 
  • Werknemers krijgen recht op een second opinion (het raadplegen van een andere bedrijfsarts) bij verzuimbegeleiding. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. 
  • De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om iedere werkplek te kunnen bezoeken. 
  • De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling. 
  • Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR of PVT. 
  • Alle taken die een werkgever moet afnemen bij een bedrijfsarts of arbodienst moeten in een 'basiscontract arbodienstverlening' worden vastgelegd. 
  • De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening een boete opleggen. 

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts of arbodienst aan te passen. Het is belangrijk dat u op deskundige ondersteuning op het gebied van veiligheid, gezondheid en bij ziekteverzuim kunt rekenen. Vergeet ook niet de (branche) RI&E te actualiseren. Als u de arbodienstverlening SchoutenVerzuim.nl via Schouten Zekerheid heeft afgesloten, wordt u binnenkort geïnformeerd op welke wijze uw contract wordt aangepast.

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden in deze pdf. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen, wij beantwoorden graag al uw vragen!

Publicatiedatum: 02 mei 2017
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag