Het coronavirus en uw reis of vakantie: de meest gestelde vragen

Steeds meer landen krijgen te maken met het coronavirus. Evenementen en congressen worden geannuleerd, gebieden worden afgesloten en reizen worden uitgesteld. Maar welke rechten heeft u bij het annuleren van uw reis? In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. 

Update: inreisverbod Verenigde Staten

Vanaf vrijdagnacht 13 maart 2020 hanteren de Verenigde Staten een inreisverbod voor 26 Europese landen, waaronder Nederland. Veel reizen worden hierdoor geannuleerd. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw reisorganisator. Zoals u hieronder kunt lezen biedt uw annuleringsverzekering geen dekking voor de kosten van annulering als gevolg van het coronavirus.

Ik reis naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’-annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?

U loopt kans dat u dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met uw reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als u naar een risicogebied reist.

Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Mijn werkgever verplicht mij om naar een risicogebied af te reizen. Mag ik weigeren?

In de wet is geregeld dat u als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?

Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat u terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?

U bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl u al in het gebied aanwezig was.

Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?

Mogelijk wel. Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten kunnen onder de dekking vallen, maar de kosten zijn vaak gemaximeerd. De reisverzekering blijft ook van kracht. Dit geldt ook voor medereizigers, mits ze medeverzekerden zijn. Hoeveel medereizigers kunnen blijven, hangt af van de polisvoorwaarden.

Ik heb zelf het virus opgelopen

Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Waarschijnlijk niet. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat zij aansprakelijk gesteld zullen worden. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Zakelijk

Ook op uw bedrijfscontinuïteit kan het coronavirus grote impact hebben. In dit artikel zetten we de meest gestelde zakelijke vragen over het coronavirus op een rij.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Publicatiedatum: 28 februari 2020
Onze pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag
Coronavirus; welke verzekering dekt wat?