Onze dienstverlening

Kwaliteitsadvies


De dienstverlening die wij voorstaan betekent optimale openheid en duidelijkheid. In onze dienstenwijzer hebben wij onze dienstverlening voor zowel de zakelijke als de particuliere relatie vastgelegd. In de dienstenwijzer staat onder andere omschreven wat u, als relatie, van ons kunt verwachten op het gebied van onze werkwijze, onze verzekeringsproducten en onze beloning. Ook staat omschreven wat wij van u, als relatie, verwachten. Op verzekeringen zijn polisvoorwaarden van toepassing. Voor overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening hanteren wij bovendien algemene voorwaarden.

Schouten Zekerheid is ongebonden objectief bemiddelaar. Dit betekent, dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren, zonder verplichtingen naar verzekeraars. Wij maken daarbij een vergelijking tussen het aanbod van onze huisvolmacht en overige verzekeraars, om voor u tot een passend voorstel te komen.

Wet op Financieel Toezicht


Schouten Zekerheid staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven voor het bemiddelen (2:80) in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en spaarverzekeringen. Tevens mogen wij optreden als gevolmachtigd agent (2:92) in schadeverzekeringen. Voorts mogen wij adviseren (2:96) in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Schouten Zekerheid is ingeschreven in het register onder nummer 12009678. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM.

Wel of geen (persoonlijk) advies


Als u zonder ons advies (per post, telefonisch, per e-mail of via onze websites), dan wel via een verzekeraar rechtstreeks, dan wel via een zgn. mantelovereenkomst bij Schouten Zekerheid een verzekering of financieel product afsluit, dan werken wij volgens het principe van Execution only en wordt er geen klantenprofiel opgesteld. Hiermee komen wij groepen van consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een uitgebreid adviestraject en graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun verzekeringen en financiële producten. In geval van Execution only bent u dus zelf verantwoordelijk voor de keuze van verzekering en financieel product, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. Meer informatie kunt u lezen in onze dienstenwijzer.

Vakbekwaam en integer


Schouten Zekerheid is niet alleen Registermakelaar in Assurantiën (RMIA) en Register Pensioen Adviseur (RPA), maar is ook lid van Adfiz. Wij onderschrijven de Adfiz Integriteitscodes en handelen vanuit het belang van de klant. Wij laten ons niet leiden door verzekeraars of banken. Wij en onze medewerkers zijn professioneel, deskundig en integer. Onze beloning voorkomt verkoopgedreven advisering. Onze klanten krijgen eerlijke diensten tegen eerlijke prijzen geleverd. Ons doel reikt verder dan de klant van vandaag, wij beogen een lange termijn relatie. 

Heeft u vragen over onze dienstverlening of algemene voorwaarden?

Neem contact op, we helpen u graag!

Leyla Kula Teamleider Legal & Compliance
Bel 010 - 288 45 68 Stel een vraag Leyla Kula op LinkedIn