Continue ontwikkelingen in de IT-sector

vragen om goed risicomanagement en passende employee benefits

Voor een ondernemer in de IT-branche is elke dag anders. Software-updates, patches, tijdsdruk en nieuwe ontwikkelingen waar u iets mee ‘moet’. Genoeg te doen, maar ook genoeg momenten waarop een fout gemaakt kan worden. Een patch die achteraf gerepareerd moet worden of een opleverdatum die wordt gemist. Meestal is dit geen probleem. Maar wat als het wél een probleem wordt? Bijvoorbeeld aansprakelijkheidsclaims komen veel voor in de IT-sector en kunnen desastreuze (financiële) gevolgen hebben.

Naast alle technologische ontwikkelingen waar u iets mee ‘moet’, heeft u ook nog te maken met een zeer concurrerende arbeidsmarkt. De krappe IT-arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper en brengt grote wervingsuitdagingen voor werkgevers met zich mee. Met welke arbeidsvoorwaarden trekt u IT-talenten aan voor uw organisatie? Hoe blijft u hen binden en boeien? Wat doen uw concurrenten? En hoe zorgt u voor een flexibel, modern en aansprekend employee benefits-pakket?  

Wij helpen u graag bij deze uitdagingen op het gebied van risicomanagement en employee benefits, zodat u zich kunt focussen op uw core business: het bieden van een uitstekende IT-dienstverlening of innovatieve IT-producten.

IT employee benefits benchmark
Belangrijke thema's voor uw IT-bedrijf
Onze aanpak voor uw bedrijf
Grip, gemak en (online) overzicht

Benchmark uw employee benefits met die van concurrenten

Jaarlijks verzorgen wij een employee benefits benchmark onderzoek voor de IT- & hightech-branche. Door deel te nemen aan deze benchmark ontvangt u kosteloos unieke informatie over hoe de employee benefits van uw bedrijf zich verhouden tot vergelijkbare bedrijven in uw branche. Denk aan de pensioenopbouw, omgang met verzuim en arbeidsongeschiktheid, kostenverdeling en verlofregelingen. Daarnaast ontvangt u tips over mogelijke verbeterpunten in uw employee benefits-pakket.

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld en verstuurd, verwerken wij de door u ingevulde gegevens samen met de gegevens van andere deelnemende bedrijven uit de IT- & hightech-branche anoniem in een benchmark rapport. De verwachting is dat dit rapport in september 2021 wordt opgeleverd.

Start benchmark

Belangrijke thema's voor uw IT-bedrijf

Op het gebied van risicomanagement en employee benefits

Aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid in de IT-sector gaat verder dan een laptop die uw medewerker laat vallen of een relatie die bij u in het pand van de trap valt. U kunt verantwoordelijk gehouden worden voor de financiële schade die u aanricht bij anderen. Als u per ongeluk een fout maakt en de dienstverlening is (volgens uw opdrachtgever) niet zoals verwacht, kunnen de financiële consequenties de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Oók wanneer u wellicht niets verkeerd heeft gedaan. Een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn dus onmisbaar.

Cyber & privacy


In de ICT-sector vinden veel datalekken plaats door een interne oorzaak: persoonsgegevens die naar een verkeerde ontvanger worden gestuurd of een usb-stick die per ongeluk in een openbare computer achterblijft. Juist in de ICT-sector is dat vervelend omdat het vaak gaat om gegevens van een ándere organisatie. Daarnaast vinden cybercriminelen IT-ondernemingen erg interessant; juist omdat zij de verbindende factor zijn tussen verschillende organisaties. Het is dus belangrijk om te investeren in preventieve maatregelen én een back-up-plan te hebben voor als uw organisatie tóch het doelwit wordt.

Employee benefits


In de IT-sector is de vraag naar personeel groter dan het aanbod en de komende jaren zal deze vraag alleen maar toenemen. Het is voor u dan ook extra belangrijk om medewerkers te binden en boeien met goede employee benefits. Het is hierbij essentieel de balans te vinden tussen de kwaliteit van uw employee benefits en de impact van de gekozen employee benefits op uw risicoprofiel. Daarnaast dient kritisch te worden getoetst in hoeverre uw employee benefits concurrerend zijn, zodat uw medewerkers niet naar een concurrent overstappen.

PensioenPensioen is één van de belangrijkste employee benefits voor IT-professionals. Uit ons benchmark blijkt dat vrijwel alle werkgevers (van enige omvang) in de IT-sector een pensioenregeling aanbieden. Belangrijke overwegingen zijn hierbij: welke premiestaffel sluit bijvoorbeeld aan op de pensioenwensen van de werknemers? En past die premie ook binnen het budget? Ook niet onbelangrijk: welk budget dient u te hanteren en welke werknemersbijdrage is gebruikelijk in de IT-branche? Een goede benchmark en onderzoek onder uw medewerkers zorgt voor een aantrekkelijke en passende pensioenregeling.

Onze aanpak voor uw IT-bedrijf

Onze aanpak voor u als werkgever in de IT-sector

Samen doorlopen we de volgende fases:

Inventarisatie & Analyse

Wij brengen uw huidige situatie in kaart en verdiepen ons in uw organisatie:

 • Hoe ziet uw risicoprofiel eruit?
 • Wat zijn uw uitdagingen op het gebied van risicomanagement en employee benefits?
 • In hoeverre sluiten uw verzekeringen, employee benefits en beleid hier op aan?
Marktverkenning & Advies

Wij brengen de best passende oplossingen voor uw organisatie in kaart:

 • Wat zijn de best passende oplossingen?
 • Welke typen dienstverlening maken daar onderdeel van uit?
 • En welke specifieke verzekeringen en/of employee benefits passen daar bij?
Implementatie & Beheer

Wij implementeren het advies dat we in de vorige fase hebben samengesteld:

 • Wij voeren onze geadviseerde dienstverlening uit.
 • Wij dragen zorg voor de uitvoering van onze geadviseerde verzekeringsoplossing(en).
 • Wij ontzorgen u zoveel mogelijk en bewaken de voortgang.
Evaluatie & Optimalisatie

Samen evalueren we periodiek de resultaten van onze samenwerking:

 • Wij brengen de resultaten en verbeterpunten in kaart.
 • Op vaste momenten vinden er evaluatiemeetings plaats.
 • Wij zorgen voor het opstellen en uitvoeren van het uit de bovenstaande punten voortgevloeide verbeterplan.
Grip, gemak en overzicht voor IT-bedrijven

Grip, gemak en overzicht voor bedrijven in de IT-sector

Voor onze relaties doen wij meer dan het verzorgen van verzekeringen en employee benefits. Wij creëren echte zekerheid en grip, gemak en overzicht. Dat doen we onder andere via:
Benieuwd naar onze risicospecialisten voor IT-bedrijven?

Benieuwd wat wij voor uw IT-bedrijf kunnen betekenen?

Onze specialisten voor de IT-branche staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag