Impactvolle ontwikkelingen in de zorgsector

Vragen om goed risicomanagement en passende employee benefits

De sector Zorg en welzijn is met ongeveer 1,4 miljoen medewerkers een van de grootste sectoren van Nederland. Een sector die al jaren gebukt gaat onder grote hervormingen, bezuinigingen en een structureel personeelstekort. En ook de voortdurende veranderende werkomgevingen en werkzaamheden, vergrijzing, digitalisering, robotisering en de coronapandemie hebben een enorme impact op deze vitale sector. Daarnaast heeft de zorgsector te maken met unieke risico's op het gebied van privacy, aansprakelijkheid en cyber.

Als bestuurder van een zorginstelling staat u dus elke dag voor een heleboel uitdagingen. Hoe biedt u deze uitdagingen het hoofd? Hoe zorgt u ervoor dat privacygevoelige informatie niet leidt tot een datalek en reputatieschade? Hoe houdt u uw personeel nu én in de toekomst duurzaam inzetbaar? Hoe kunt u uw medewerkers blijven binden en boeien? Hoe krijgt u grip op (de kosten van) arbeidsongeschiktheid en verzuim? En hoe gaat u om met mondige patiënten, aansprakelijkheidsclaims en risico's rondom digitalisering?

Wij helpen u graag bij deze uitdagingen op het gebied van risicomanagement en employee benefits, zodat u zich kunt focussen op uw core business: het bieden van kwalitatief hoogstaande zorg aan zorgbehoevenden.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan direct contact met ons op!

Ons onderzoek onder zorgmedewerkers
Belangrijke thema's voor uw zorginstelling
Bekijk onze aanpak voor u als werkgever
Uw verzekeringszaken veilig op één plek

Onderzoek onder uw zorgmedewerkers

De ontwikkelingen in de zorgsector leiden onder zorgmedewerkers tot een hoge ervaren werkdruk, een verslechterde vitaliteit en gezondheid en historisch hoge ziekteverzuimpercentages. Om meer inzicht te krijgen in deze thema's hebben wij een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren onder zorgmedewerkers, met als titel: 'Zorgmedewerkers aan het woord: over verzuim, werkdruk en gezondheid'.

Uit dit onderzoek zijn interessante resultaten, conclusies en oplossingen naar voren gekomen voor u als werkgever. Bent u hier benieuwd naar? Download dan kosteloos onze onderzoeksrapportage voor alle inzichten én praktische handvatten.

Download de onderzoeksrapportage

Belangrijke thema's voor uw zorgorganisatie

Op het gebied van risicomanagement en employee benefits

Cyber & privacy


De meeste datalekmeldingen kwamen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in 2020 uit de zorgsector (30%). Deze ontstaan vooral doordat persoonsgegevens naar de verkeerde ontvanger worden gestuurd. Dit soort datalekken brengen juist in de zorg de nodige risico’s met zich mee voor de cliënten, omdat het vaak gaat om hun medische gegevens. Hierbij is een goede bescherming nóg belangrijker om te voorkomen dat deze in de verkeerde handen terechtkomen.

Duurzame inzetbaarheid


Het belang van duurzame inzetbaarheid is groter dan ooit. Gezonde en vitale medewerkers zijn de motor van uw organisatie. De eerder genoemde ontwikkelingen in uw sector en het hoge ziekteverzuim onder zorgmedewerkers, maken dat investeren in duurzame inzetbaarheid onmisbaar is voor zorginstellingen die willen investeren in de toekomst. Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, investeert u in de continuïteit van uw organisatie.

Employee benefits


In de zorgsector is de vraag naar personeel groter dan het aanbod. Het is voor u dan ook extra belangrijk om medewerkers te binden en boeien met goede employee benefits. Het is hierbij essentieel de balans te vinden tussen de kwaliteit van uw employee benefits en de impact van de gekozen employee benefits op uw risicoprofiel. Daarnaast dient kritisch te worden getoetst in hoeverre uw employee benefits actueel zijn en aansluiten op onder andere de wetgeving en de geldende cao.

WGA


Zieke medewerkers kosten uw organisatie veel geld. Het is dus van belang dat u grip krijgt op uw personeelsrisico's. Binnen dit kader kunt u besparingen realiseren op uw personeelskosten door het WGA-risico zelf te dragen. Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers. Door goed casemanagement en goede begeleiding van re-integrerende medewerkers krijgt u grip op uw kosten van arbeidsongeschiktheid.

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze aanpak voor u als werkgever in de zorgsector

Samen doorlopen we de volgende fases:

Inventarisatie & Analyse

Wij brengen uw huidige situatie in kaart en verdiepen ons in uw organisatie:

 • Hoe ziet uw risicoprofiel eruit?
 • Wat zijn uw uitdagingen op het gebied van risicomanagement en employee benefits?
 • In hoeverre sluiten uw verzekeringen, employee benefits en beleid hier op aan?
Marktverkenning & Advies

Wij brengen de best passende oplossingen voor uw organisatie in kaart:

 • Wat zijn de best passende oplossingen?
 • Welke typen dienstverlening maken daar onderdeel van uit?
 • En welke specifieke verzekeringen en/of employee benefits passen daar bij?
Implementatie & Beheer

Wij implementeren ons in de vorige fase samengestelde advies:

 • Wij voeren onze geadviseerde dienstverlening uit.
 • Wij dragen zorg voor de uitvoering van onze geadviseerde verzekeringsoplossing(en).
 • Wij ontzorgen u zoveel mogelijk en bewaken de voortgang.
Evaluatie & Optimalisatie

Samen evalueren we periodiek de resultaten van onze samenwerking:

 • Wij brengen de resultaten en verbeterpunten in kaart.
 • Op vaste momenten vinden er evaluatiemeetings plaats.
 • Wij zorgen voor het opstellen en uitvoeren van het uit de bovenstaande punten voortgevloeide verbeterplan.
Behoefte aan overzicht in uw verzekeringszaken?

Mijn Schouten Zekerheid

Grip, gemak en overzicht

Via Mijn Schouten Zekerheid regelt u uw verzekeringszaken eenvoudig en wanneer het ú uitkomt. Ons online portaal is constant in ontwikkeling en biedt steeds meer mogelijkheden.

In Mijn Schouten Zekerheid kunt u:

 • Een overzicht vinden van al uw via ons lopende verzekeringen.
 • Uw polis(voorwaarden) bekijken en downloaden.
 • Al uw facturen inzien.
 • Schades melden.
 • De status van uw schademelding(en) inzien.
 • Alle informatie vinden over lopende en afgesloten schadedossiers.
 • Naverrekeningen doen.

Bestaat uw zorgorganisatie uit meerdere entiteiten? En zijn meerdere personen binnen uw organisatie verantwoordelijk voor verzekeringszaken? Geen probleem! Wij maken per persoon een account aan, waarbij u de autorisaties bepaalt.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Benieuwd naar wat wij voor uw zorginstelling kunnen betekenen?

Vul dan het onderstaande contactformulier in

Nadat u het formulier heeft verzonden, neemt een van onze specialisten spoedig contact met u op!

Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag