"Wel of geen grijze haren?"

Het onderwerp verzekeringen staat bij veel ondernemers niet bovenaan de agenda. Enerzijds begrijpelijk, want sommige zaken zijn behoorlijk onoverzichtelijk geworden. Anderzijds is niet goed geïnformeerd zijn wel een (financieel) risico in de keuzes die u maakt. “Het zal toch wel goed zijn?”, hoor ik u bijna denken. Maar is dat ook zo?

Tegenwoordig verandert de overheid steeds sneller wet- en regelgeving. Soms zo snel, dat er achteraf weer van alles gerepareerd moet worden. De informatie wordt op een stapel gelegd of zonder te lezen naar de accountant doorgestuurd. Recentelijk zat ik bij een klant aan tafel die dit probleem helemaal herkende. Eén van die verzekeringen waar per 1 januari 2017 veel in verandert, is de WGA eigenrisicoverzekering. Ik had een afspraak bij deze eigenaresse van een kapsalon met meerdere vestigingen.

Achterin de salon was in een klein keukentje ruimte om bij te praten. Met het geluid van een föhn en gezellig gebabbel van de klanten op de achtergrond vroeg ik: “weet je nog waarom je eigenrisicodrager bent geworden?” Ik zag direct een wat wazige blik verschijnen. Het twijfelachtige antwoord: “Het was goedkoper, toch?” Tijd om ons inmiddels erg onoverzichtelijke sociale verzekeringsstelsel uit te leggen en te bekijken of de afgesloten verzekeringen daar nog in passen.

De laatste jaren is ontzettend veel veranderd in dit stelsel, teveel om in deze column uit te leggen. Als het gaat om het eigenrisicodragerschap is de belangrijkste wijziging dat per 1 januari 2017 geen onderscheid meer wordt gemaakt of de ingestroomde werknemer nu een vast of tijdelijk dienstverband had. U betaalt één totale WGA-premie (vast en flex samen).

Bedrijven die eerder al voor het eigenrisicodragerschap hebben gekozen, moeten die keuze opnieuw maken. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA gaat dan voor zowel voor vaste als tijdelijke werknemers gelden. Verzekeraars bereiden zich momenteel voor om de dienstverlening en de verzekeringsoplossingen hier op aan te passen. Als u eigenrisicodrager bent, dan zult u voor 1 oktober 2016 een nieuwe keuze moeten maken of u eigenrisicodrager wilt blijven of niet. Als u geen eigenrisicodrager meer wilt blijven, keert u voor minimaal 3 jaar terug naar het UWV.

Ik hoor u denken: is het nu verstandig om eigenrisicodrager te blijven of is het slimmer om terug te keren naar het UWV? Als kleine werkgever heeft u bij het afsluiten van de WGA-eigenrisicoverzekering mogelijk de keuze gebaseerd op het te behalen financiële voordeel. Op basis van de nieuwe premie kunt u opnieuw de afweging maken wie de laagste premie biedt, het UWV of de verzekeraar. Daarnaast is het bij uw keuze belangrijk of u bij langdurig verzuim wel of geen sturing op de re-integratie wilt blijven nemen. Bij het UWV heeft u die sturing niet en geeft u alles uit handen. Als eigenrisicodrager heeft u die verplichting gedurende 10 jaar met ondersteuning van de verzekeraar.

Voor middelgrote en grote bedrijven is in het publieke bestel de hoogte van de loonsom van invloed op de premie. Als de loonsom hoger wordt, zullen de financiële gevolgen bij instroming in de WGA steeds groter zijn. Dan is het nog belangrijker om te letten op de re-integratie. Goede re-integratie is allereerst in het belang van uw (ex)werknemer. Hoe beter de re-integratie slaagt, hoe lager de bijbehorende kosten zijn. In het publieke bestel bent u afhankelijk van de re-integratie inspanningen van het UWV. Als eigenrisicodrager kunt u de re-integratie ook door een verzekeraar uit laten voeren. Omdat zij de laatste jaren meer moesten uitkeren dan dat zij aan premies ontvingen, is de verwachting dat zij de komende jaren meer zullen doen om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Dit is logischerwijs ook in uw voordeel.

De komende maanden zullen de verzekeraars de aangepaste verzekeringsoplossingen door deze wetswijziging aanbieden. Zorg dat u de relevante informatie van uw organisatie, zoals de hoogte van de loonsom, de gemiddelde duur van een tijdelijk dienstverband en de instroom in de Ziektewet en WGA van de afgelopen jaren paraat heeft om de juiste keuze te kunnen maken. “Je zou er toch grijze haren van krijgen,” verzucht de kapster aan wie ik dit net allemaal uit heb gelegd. Gelukkig zit zij dichtbij de kappersstoel voor een mooie coupe zonder grijze haren. Ook de juiste keuze maken zonder grijze haren te krijgen? Laat mij of een van mijn collega’s u helpen of bezoek onze kennissessie kennissessie marktontwikkelingen eigenrisicodragerschap en Wet werk en zekerheid op 21 of 28 juni. Scheelt weer een bezoekje aan de kapper.  

Francisca Roose is al jaren werkzaam bij Schouten Zekerheid als specialist Zorg & Inkomen. In haar column neemt Francisca u mee in de soms onbegrijpelijke wereld van Zorg, Verzuim en Inkomen.

Publicatiedatum: 31 mei 2016
Francisca Roose Specialist Zorg & Inkomen
Bel 010 - 288 44 12 Stel een vraag Francisca Roose op LinkedIn