"Wat als de polis zakt voor zijn examen?"

De eindexamens zijn achter de rug. Na die tijd van studiestress komt straks ook nog de stress bij het moment van de uitslag. Ben ik wel of niet geslaagd? Bij schades is het niet veel anders. Daar komt vaak ook een hoop stress bij kijken. Ontvang ik wel of geen uitkering? “Bij schade doet de polis examen” is een antieke uitspraak in verzekeringsland. Maar het vergelijk met de schoolexamens gaat niet overal op.

Om fouten te voorkomen, bewust of onbewust, wordt er bij de eindexamens gebruik gemaakt van een tweede corrector. Een externe onafhankelijke partij kijkt het werk nog eens na. Een soort second opinion zeg maar. Ook heel gebruikelijk in de medische wereld. De verzekeringswereld is daar ook wel aan toe.

Zo zijn wij eens benaderd door een particulier wiens boot beschadigd was. Hij kwam er niet uit met zijn verzekeraar en ook bij zijn tussenpersoon liep hij vast. Via via had hij van ons gehoord en dat men tevreden was over onze schadeafwikkeling. Dus wilde hij van ons een herbeoordeling van zijn dossier: een second opinion.

Onze klant had eigenhandig wat reparatiewerk aan zijn boot uitgevoerd. Na het afronden had hij de afsluiter niet goed bevestigd waardoor er langzaam water in het schip kon stromen. Uiteindelijk is het dus ook gezonken. De schade werd door de verzekeraar afgewezen op basis van een uitsluiting dat klant “verwijtbaar onvoldoende zorg voor het vaartuig in acht had genomen”. Klant zou daardoor ruim € 16.000,- zelf moeten betalen en dat bezorgde hem toch best wel wat stress.

Wij hebben de zaak opgepakt en aan verzekeraar gevraagd de afwijzing te onderbouwen. Als onderbouwing werd verwezen naar een uitspraak van de Ombudsman. In een soortgelijke kwestie werd het niet afsluiten van de afsluiter als onzorgvuldig handelen bestempeld. Deze onderbouwing werd door ons van tafel geveegd. Het was geen definitieve ‘uitspraak’ van de Ombudsman maar slechts een brief waarin dit standpunt werd vermeld. Bovendien hadden wij al een uitspraak (ja, een definitieve uitspraak) van het Hof gevonden waarin werd aangegeven dat een gemaakte fout, welke ook door een normaal voorzichtig persoon zou zijn gemaakt, niet als ‘verwijtbaar onvoldoende zorg’ kan worden bestempeld.

Het spreekt voor zich dat wij uiteindelijk volledig door verzekeraar in het gelijk zijn gesteld. De particulier blij met zijn uitkering. En wij ook blij want de particulier is tot op de dag van vandaag een gewaardeerde relatie. Zo blijkt maar weer dat je met goede schadebehandeling klanten aan je kunt binden. Of met de herbeoordeling van andermans (slechte) werk.

Heeft u ook een schadedossier waarin u het niet eens bent met de beoordeling van de verzekeraar? Kunt u niet bij een arts of tweede corrector terecht? Vraag dan bij ons een Second Opinion Schade aan. Anders dan bij het eindexamen hoeft ú hier niet voor te leren en bellen wíj u altijd met de uitslag.

Column voor het Rotterdamse zakenmagazine Port of Business

Publicatiedatum: 16 juli 2018
Daniel Dancewicz Directeur Inkoop & Internationaal
Bel 010 - 288 49 52 Stel een vraag Daniel Dancewicz op LinkedIn