"3x3x3 ≈ 3x6x2"

"Ik kom tegenwoordig makkelijker van mijn vrouw af dan van mijn personeel", verzuchtte een van onze klanten. Het was zijn emotionele samenvatting van onze kennissessies over de Modernisering Ziektewet en de Wet werk en zekerheid. Net als hem heeft u vast al geprobeerd de vergelijking in de titel op te lossen. Uw nieuwe medewerkers krijgen nu wettelijk een vast contract na 3 tijdelijke contracten, die elkaar opvolgen binnen 3 maanden, in een periode van 3 jaren (3x3x3). Vanaf 1 juli 2015 volgt dit vaste contract al na 3 tijdelijke contracten, die elkaar opvolgen binnen 6 maanden, in een periode van 2 jaren (3x6x2). Sneller zekerheid voor uw nieuwe medewerker en eerder risico voor u als werkgever; vast wordt vaster.

"Nederland is ziek", concludeerde voormalig premier Lubbers in 1990. De kosten voor de WAO rezen de pan uit. Al in 1979, 13 jaar na de introductie, concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit: "De WAO is een vat van verborgen werkloosheid". De WAO gaf mensen die niet of slechts gedeeltelijk konden werken, recht op een uitkering van 80% van het gederfde inkomen én de uitkering was hoger dan de WW-uitkering; een eenvoudige vergelijking voor werkgevers. Het eerste kabinet-Kok start dan ook met het stimuleren van werkgevers en werknemers om arbeidsongeschiktheid te voorkomen: "De overheid moet sterk appelleren aan de individuele verantwoordelijkheid en de wil van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, hun partners en hun kinderen". Anno 2015 is veel van deze verantwoordelijkheid terecht gekomen bij de werkgever.

"Ziek zijn is een keuze", het is de houding geworden van een andere ondernemer als gevolg van die verantwoordelijkheid. Horendol geworden van de opeenvolgende wettelijke wijzigingen. Een beperkte bloemlezing van de meest recente: geen proeftijd in halfjaar contracten, een verplichtte aanzegtermijn, geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een transitievergoeding, de hierboven al toegelichte wijziging in de ketenregeling én een scholingsplicht. Uw werknemer kan niet wegens disfunctioneren worden ontslagen als die ongeschiktheid het gevolg is van het niet naleven van de scholingsplicht door u als werkgever. Vaster wordt muurvast.

Om deze column nog enigzins verteerbaar te houden, laat ik de wijzigingen uit de Wet beperking ziekteverzuim arbeidsongeschiktheid vangnetters maar achterwege. Alleen het feit dat de werkgever voor een tijdelijke medewerker die ziek uit dienst gaat óf binnen 28 dagen na het einde van het contract ziek wordt, twee jaar na dato alsnog wordt 'beloond' met een hogere Ziektewet-flex premie mag niet onvermeld blijven. Het verzuim was vermoedelijk niet uw schuld, u kunt na het einde van het contract niets meer doen aan de re-integratie - dit doet het UWV voor u -, maar u mag wél de kosten betalen. Premier Lubbers had het in 1990 al in de gaten.

Alle kennissessies van advocaten, vakbonden, uitzendbureaus en HR-adviesbureaus ten spijt: u zult alle wijzigingen zelf moeten doorvoeren in uw eigen organisatie en in geval van (dreigend) verzuim de regie - nog - steviger in handen moeten nemen. Heeft u moeite om de nieuwe vergelijking te maken of de ervan impact te bepalen? Ik nodig u van harte uit voor een kop hele sterke koffie in onze Schouten Toren.

Wilco de Haan

Column in Friends in Business. Bekijk deze en alle andere columns van Wilco de Haan in het Rotterdamse zakenmagazine.

Publicatiedatum: 24 juni 2015
Wilco de Haan Directeur
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag Wilco de Haan op LinkedIn