"Meer dan ooit moeten we er zijn voor ondernemers"

Wij zien in onze organisatie en bij onze relaties dat er een enorme behoefte is aan zekerheid. Voor de coronacrisis waren er economische groei, lage werkloosheidscijfers en kon het niet op. Door het virus is het fundament weggeslagen en heerst er toegenomen onzekerheid.

Als makelaar in verzekeringen leveren wij zekerheid en inzicht in bestaande en toekomstige risico’s. Meer dan ooit is het dan ook essentieel om er voor ondernemers te zijn en mee te denken. Meer dan ooit is het dan ook essentieel om er voor ondernemers te zijn en mee te denken. Zo zijn we voor de zomer gestart met de campagne ‘Samen risicobewust’.

Eind dit jaar zullen ondernemers door alle veranderingen en extra uitdagingen niet alleen geconfronteerd worden met een hogere premie voor één of meerdere verzekeringen, maar ook met een veranderde dekking. Ondernemers dienen zich hierop voor te bereiden en de mogelijkheden te (laten) onderzoeken om de impact zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet men alert zijn dat de verzekeringen blijven aansluiten bij het huidige risicoprofiel.

Een kort interview met Wilco de Haan in het Port of BUSINESS magazine over de impact van corona en de financiële gevolgen. 

Publicatiedatum: 30 september 2020
Wilco de Haan Directeur
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag Wilco de Haan op LinkedIn
Samen risicobewust: de impact van de veranderende verzekeringsmarkt