Acht economische argumenten om duurzaam te opereren


Duurzaam ondernemen is niet meer alleen gericht op het verbeteren van de bedrijfsreputatie. Om rendabel te ondernemen moet je ook meebewegen met de ontwikkelingen op milieugebied. Duurzaam opereren is dus zowel uit ethisch als economisch oogpunt van levensbelang.

We zien het belang van duurzaam opereren terug in een benchmark die Schouten Zekerheid onlangs heeft uitgevoerd over risicomanagement bij Nederlandse bedrijven. Het integreren van Environmental, Social & Governance (ESG) factoren in het beleid rond risicomanagement staat inmiddels op de vierde plaats in de prioriteitenlijst van directies. Ruim 60% van de bedrijven hiervoor zelfs al een (beperkt) ESG-rapportageproces ingericht. 

Hier de acht economische redenen die de groeiende aandacht voor duurzaamheid verklaren.

Inspelen op veranderde consumentenvoorkeuren

Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan duurzame producten en diensten. Bedrijven die niet voldoen aan deze vraag kunnen marktaandeel verliezen en klanten kwijtraken.

Voldoen aan strengere wet- en regelgevende druk

Overheden over de hele wereld hanteren strengere milieuvoorschriften en stellen eisen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bedrijven die niet voldoen aan deze voorschriften en eisen lopen het risico op boetes en juridische problemen.

Beheersen van fysieke en financiële en risico’s

Klimaatverandering veroorzaakt extreme weersomstandigheden. Dat brengt risico's met zich mee, bijvoorbeeld schade aan bedrijfsmiddelen en stijgende verzekeringskosten. Er is dus meer aandacht geboden voor risicobeheer op deze punten.

Toegang tot extern kapitaal behouden

Steeds meer investeerders en financiële instellingen integreren klimaatcriteria in hun besluitvormingsprocessen. Bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, krijgen vaak gemakkelijker toegang tot extern kapitaal en kunnen gunstigere financieringsvoorwaarden bedingen.

Blijvende kostenbesparingen realiseren

Duurzame bedrijfspraktijken leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. Denk aan energie-efficiënter produceren, afvalvermindering en voorkomen van heffingen op CO2-uitstoot. Verder verdienen investeringen in groene energievoorzieningen zich vaak snel terug.

Versterken van de reputatie en merkwaarde

Bedrijven die duurzaamheid omarmen, verbeteren daarmee hun reputatie en bouwen aan positieve merkwaarden. Dit kan leiden tot loyalere klanten en een concurrentievoordeel.

Waarborgen van de continuïteit

Door duurzame strategieën te omarmen, zijn bedrijven beter voorbereid op toekomstige veranderingen in de bedrijfsomgeving. Denk aan strengere regelgeving en grotere klimaatuitdagingen.

Duurzame innovatie versterkt de reputatie

Innovatie op het gebied van duurzaamheid kan zakelijke deuren openen. Bedrijven die actief zoeken naar nieuwe duurzame oplossingen kunnen nieuwe markten betreden en concurrentievoordeel behalen.

Kortom, duurzaam opereren is tegenwoordig een zakelijke noodzaak. Het verbetert de bedrijfsprestaties omdat je bespaart op de kosten van energie en verzekeringen, maar ook omdat consumenten een voorkeur hebben voor duurzame producten en diensten. Verder verkleint duurzaam opereren de financiële risico’s van aanscherpende milieuwetgeving en de fysieke risico’s van extreme weersomstandigheden. Bovendien biedt het zakelijke kansen in een wereld die steeds meer waarde hecht aan milieubewustzijn en verantwoord ondernemen. Dat alles draagt bij aan de langetermijndoelstellingen en continuïteit van je organisatie.

Neem alsnog deel aan de benchmark en download het complete rapport

Niet alleen op het gebied van duurzaamheid ontstaan steeds nieuwe risico’s en kansen. Ook allerlei andere ontwikkelingen beïnvloeden je risicoprofiel. Hoe kunt je die risico’s beheersen en hoe pakken andere bedrijven dat aan? Dat kun je nagaan door alsnog deel te nemen aan de benchmark van Schouten Zekerheid. Je krijgt dan direct na het invullen van de vragenlijst een overzicht dat duidelijk maakt waar je staat ten opzichte van andere bedrijven. Bovendien kun je hier kosteloos het complete rapport met de resultaten van de benchmark downloaden.


Publicatiedatum: 04 april 2024
Onze adviseurs staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 05 Stel een vraag
Lees hier het hele benchmarkrapport