Bedrijfspand kopen of verbouwen? Denk aan uw verzekeringen!

U bent van plan binnenkort een eigen pand te kopen of uw huidige pand te verbouwen. Er komt dan veel op u af om te regelen, uit te zoeken en te doen. Maar vergeet in alle drukte niet om te zorgen dat uw verzekeringen aansluiten op de nieuwe situatie.

Uiteraard dient u, bij een verhuizing, de nieuwe adresgegevens door te geven aan uw verzekeraar of tussenpersoon. Maar voordat u zover bent zijn er eerst andere aspecten waarmee u rekening moet houden of waarop u actie moet ondernemen.

Gaat u een pand kopen?

Vaak gaat de aankoop van een bedrijfspand gepaard met stevig onderhandelen. Van belang is wel om te zorgen dat de verzekering dekking biedt voor de herbouwwaarde van het net gekochte pand. Niet altijd is namelijk de koopprijs gelijk aan de herbouwwaarde. Door het laten uitvoeren van een verzekeringstechnische taxatie is bij een onverhoopte schade duidelijk wat de herbouwwaarde van het pand is en vermindert u de kans op onderverzekering.

Vanzelfsprekend houdt u in de gaten of de BTW wel of niet moet worden meeverzekerd, evenals de funderingen van uw nieuwe pand. Door de aankoop van het eigen pand verandert vaak ook het bedrijfsschaderisico. Blijft u ook scherp op de hoogte van het in de polis mee te verzekeren bedrijfsschadebelang en de relevante uitkeringstermijn?

Gaat u uw pand verbouwen?

Een verbouwing is vaak een groot project, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het komt geregeld voor dat er tijdens de aan- of verbouw schade ontstaat aan ‘het werk’ of aan het reeds bestaande pand. Om deze schade adequaat te verzekeren is het nodig om een zogenaamde Construction All Risks-verzekering af te sluiten.

Natuurlijk kunt u het verzekeren overlaten aan de aannemer en wordt de premie verdisconteert in de aanneemsom. In geval van schade kunt u deze claimen op de polis van de aannemer, echter de aannemer moet dan wél de premie hebben betaald, de voorwaarden moeten wel dekking bieden voor uw schade en het eigen risico moet niet hoger zijn dan uw geclaimde schade. Kortom, als opdrachtgever is het verstandig om zelf een CAR-verzekering af te sluiten. U weet dan precies wat er verzekerd is, op welke condities én of de premie tijdig betaald is. Daarnaast claimt u uw schade rechtstreeks op uw eigen polis en bent u niet afhankelijk van iemand anders.

Na de verbouwing dient u overigens wel opnieuw een verzekeringstechnische taxatie te laten uitvoeren en uw verzekerde bedragen in de brandverzekering aan te passen. Hierdoor vermindert u wederom de kans op onderverzekering.

Gaat u een pand kopen of verbouwen en wilt u zeker weten dat alles verzekeringstechnisch goed geregeld is? Neem dan contact op met Schouten Zekerheid zodat wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Publicatiedatum: 15 februari 2015
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag