Blog - 5 onterechte aannames over een kredietverzekering

'Een kredietverzekering? Nee joh, die is veel te duur!' Slechts 15% van de Nederlandse bedrijven heeft een kredietverzekering of soortgelijk product aangeschaft, die de continuïteit van hun onderneming waarborgt als klanten hun financiële verplichtingen niet nakomen. 'Een kredietverzekering is alleen voor grote organisaties. Of: onze klanten betalen altijd op tijd en gaan niet failliet', zijn een aantal redenen waarom bedrijven zich niet verzekeren tegen niet-betalende afnemers. In dit artikel weerleg ik een aantal van die argumenten. 

Een kredietverzekering is te duur

De algemene opvatting dat een kredietverzekering 1% tot 2% van de jaaromzet kost klopt niet. De premie van een kredietverzekering wordt onder andere bepaald door de branche waarin uw onderneming werkzaam is, het land waarin uw debiteur is gevestigd en zijn liquiditeit. Verder is een kredietverzekering geen standaard maar een flexibel product, waarbij de voorwaarden en clausules kunnen worden aangepast aan uw organisatie en manier van werken. Ook kunnen bepaalde 'sterke' debiteuren worden uitgesloten van dekking. De premies zijn daardoor vaak lager dan die 1% of 2%. Verder kent een kredietverzekering meerdere componenten, zoals toegang tot debiteureninformatie en als sluitstuk is een incassoprocedure ook onderdeel van de kredietverzekering.

Een kredietverzekering is alleen voor grote organisaties

Of uw bedrijf nu in de Fortune 500 staat, of een omzet heeft van bescheiden formaat, voor elke onderneming is een financieel verlies vervelend. Met een kredietverzekering kan het verlies van niet-betalende klanten of debiteuren die failliet gaan worden opgevangen en de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd. Uw verzekeraar dekt de schade, zodat u de focus kunt blijven houden op het genereren van (nieuwe) business en financieel sterk genoeg bent om te groeien.

Onze klanten betalen op tijd en gaan niet failliet

U heeft een goed contact met uw klant, die altijd op tijd betaalt. Dat is hartstikke fijn, maar wie zegt dat dit zo blijft? Ook goede, bekende en solvabele klanten kunnen in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat hun leveranciers in gebreke blijven bij het voldoen van hún financiële verplichtingen. Betaalt uw debiteur ineens later dan gebruikelijk, dan is dat vaak een teken dat er iets aan de hand is. Met een kredietverzekering voorkomt u, dat u de dupe wordt van een veranderde situatie bij uw klanten.

Kredietlimieten worden te pas en te onpas ingetrokken

'Kredietverzekeraars trekken te pas en te onpas de kredietlimieten in' is ook zo’n argument waarom bedrijven niet geïnteresseerd zijn in een kredietverzekering. Voor wat betreft dit punt: een verzekeraar heeft er niets aan om een dekking zomaar in te trekken. Want naast een ontevreden klant en mogelijke imageschade ligt de concurrentie van andere kredietverzekeraars op de loer. Daarnaast ontvangt de verzekeraar ook geen premie als er geen dekking wordt afgegeven.

Ik heb geen zin in die administratieve rompslomp

Ja: het sluiten van een verzekering brengt administratieve handelingen met zich mee. Maar die verzorgen wij graag voor u. Zodat u zich kunt focussen op ondernemen en zich geen zorgen hoeft te maken als debiteuren uw rekeningen niet betalen als gevolg van de Brexit, het coronavirus of andere (economische) ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Wilt u meer weten een kredietverzekering? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Publicatiedatum: 09 februari 2021
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag
Meer informatie over een kredietverzekering?